Dohled nad státními podniky


publikováno: 02.01.2017

Novela zavádí například konkurenční doložky pro generální ředitele těchto firem a vymezuje pravomoci a kompetence dozorčích rad. Změna zákona se týká například České pošty, Lesů ČR či Řízení letového provozu.

Novela počítá se zákazem konkurence pro ředitele, jeho zástupce a pro členy dozorčí rady státního podniku. Opatření má zabránit tomu, aby podnikali ve stejném předmětu činnosti jako státní firma. Nebudou moci působit v orgánech jiné firmy se stejným nebo podobným předmětem podnikání nebo se na jejich podnikání podílet. Výjimkou bude vlastnictví akcií z kuponové privatizace.

Ministerstva budou mít nyní dva roky na to, aby ve spolupráci s podniky upravila zakládací listiny a statuty podniků a podala návrh na zápis změn do obchodního rejstříku.

Novela také umožní státním podnikům převádět krajům a obcím bezúplatně pozemky, na nichž se nacházejí pozemní komunikace II. a III. třídy. Územně samosprávný celek o to bude muset požádat a bude s tím muset souhlasit zakladatel státního pozemku. Podle vlády se tím napraví současný stav, kdy se samosprávám převedly komunikace, ale už nikoli pozemky pod nimi, které tak zůstaly státu. Pokud chce dnes kraj nebo obec žádat na opravy silnic o dotace Evropské unie nebo Státního fondu dopravní infrastruktury, musí pozemky pod komunikacemi vlastnit.

Zdroj: ČTK