oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Dnes je Evropský den advokátů

publikováno: 25.10.2018

Letošní 5. ročník Evropského dne advokátů, který si nejen advokátní veřejnost právě dnes připomíná, nese téma „Proč na advokátech záleží: obrana ochránců právního státu.“

Téma Evropského dne advokátů je každoročně vybíráno CCBE – Radou evropských advokátních komor a vždy se snaží reflektovat a reagovat na aktuální situaci v advokacii. Proto ani téma letošního ročníku Evropského dne advokátů není náhodné. V posledních letech přicházejí z různých koutů světa zprávy o vážných útocích na advokáty. Advokáti bývají stále častěji vystavováni hrozbám, sledování, různým formám obtěžování či dokonce útokům.

Advokacie a její zástupci stojí vždy v první linii při ochraně zájmů a přístupu ke spravedlnosti. Nemohli bychom hovořit o férovém přístupu ke spravedlnosti, pokud by občané nebyli zastupováni nezávislými advokáty, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti vyplývající z deontologických pravidel zajišťujících ochranu zájmů svých klientů a kteří splňují další přísná kritéria pro výkon advokacie. Právo a právní věda se v současné době stává stále složitější a advokáti jsou vnímáni jako profesionálové, kteří poskytují prostřednictvím kvalitních právních služeb právní jistotu a tím i důvěru ve spravedlnost. Proto musí mít i advokáti oporu ve společnosti, společnosti musí na advokátech záležet a společnost je musí bránit.

Rada Evropy v této souvislosti ve spolupráci se CCBE aktuálně zkoumá potřebnost právně závazné a vynutitelné Evropské úmluvy pro advokátní profesi, která by zaručila občanům přístup k nezávislým advokátům, jež by mohli svobodně hájit zájmy svých klientů bez ohledu na vnější vlivy. Úmluva by brala v potaz ostatní relevantní instrumenty upravující postavení advokátů, garantovala by základní práva jako přístup k advokátovi či stěžejní advokátní povinnost mlčenlivosti apod. a zahrnovala by i kontrolní mechanismus.

Parlamentní shromáždění Rady Evropy přijalo doporučení týkající se přípravy této Úmluvy, ve kterém vyzývá Výbor ministrů Rady Evropy, aby na Úmluvě pro advokátní profesi zahájil práce a následně ji jako závaznou přijal.

Mgr. Lenka Vojířová, právnička odboru mezinárodních vztahů.