oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Další nálezy Ústavního soudu, které se týkají sporů s kolektivními správci

publikováno: 09.06.2015

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vladimír Sládeček) vyhlásil dva nálezy, kterými vyhověl stěžovatelům a zrušil rozsudky Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci pro porušení práva stěžovatelů na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. V obou případech byla vedlejším účastníkem (v původních řízeních žalobcem) INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, o. s. a předmětem řízení bylo bezdůvodné obohacení stěžovatelů, které měli získat tím, že ve svých provozovnách (půjčovna DVD nosičů a opravna obuvi) bez potřebného licenčního oprávnění uděleného vedlejším účastníkem zpřístupňovali veřejnosti prostřednictvím televizoru/radiopřijímače záznamy uměleckých výkonů výkonných umělců a výrobců záznamu.

Ústavní soud v obou případech dospěl k závěru, že krajský soud pochybil, neboť v z doposud provedeného dokazování nelze bezpečně usoudit na skutkový stav, s nímž by byly právní závěry soudu v souladu (vznik bezdůvodného obohacení na straně stěžovatelů).

Obě věci se tedy vrací zpět ke krajskému soudu, který bude muset vzniklou protiústavní důkazní mezeru vyloučit a dokazování doplnit či přehodnotit doposud vyslovené právní závěry. Krajský soud bude ve svém dalším postupu vázán právním názorem Ústavního soudu.

Právní věty:

1) Pokud kolektivní správce chrání autorská práva zastoupených umělců, musí především zkoumat, zda uživatel předmětu ochrany jej zpřístupňuje a má platně uzavřenou licenční smlouvu. V dalším kroku musí prokázat, že skutečně dochází k zásahu do autorských práv.

2) Jestliže soud nepřipustil provedení některých navrhovaných důkazů, dopustil se ve svém výsledku ústavně nekonformního postupu, neboť z ostatních provedených důkazů nebylo možné bezpečně usoudit na skutkový stav.

3) Soudy jsou povinny vypořádat se se vším, co v průběhu řízení vyšlo najevo a co účastníci řízení tvrdí, má-li to vztah k projednávané věci. Pokud této zákonné povinnosti nedostojí, a to jednak tím, že se zjištěnými skutečnostmi nebo tvrzenými námitkami nezabývají vůbec, anebo se s nimi vypořádají nedostatečným způsobem, má to za následek vadu řízení, promítající se jako zásah do ústavně zaručeného práva na spravedlivý (řádný) proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 2445/14 je dostupný  zde.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 2496/14 je dostupný  zde.

Zdroj: Ústavní soud ČR