oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

ČR pracuje na plnění doporučení Čtvrtého hodnotícího kola GRECO

publikováno: 01.03.2019

Ministerstvo spravedlnosti zveřejňuje český překlad Zprávy Skupiny států proti korupci (GRECO) o plnění doporučení Čtvrtého hodnotícího kola České republiky. Zpráva se týká opatření přijatých Českou republikou na základě doporučení Hodnotící zprávy k prevenci korupce ve vztahu ke členům Parlamentu, soudcům a státním zástupcům a registruje řadu zlepšení; některé kroky však hodnotí jako pomalé. Ze 14 doporučení je polovina splněna částečně a na splnění druhé poloviny se intenzivně pracuje.

Ve vztahu k členům Parlamentu Skupina GRECO uznává, že modernizace systému oznámení o zájmech, příjmech a majetku a posílení dohledu v této oblasti, který nově připadl Ministerstvu spravedlnosti, je velkým pokrokem. Také v plnění doporučení týkajících se soudců a státních zástupců Skupina GRECO zaregistrovala určitá zlepšení ve vztahu k jejich výběru a kariérnímu postupu. Transparentnost vedlejších aktivit byla dále zvýšena prostřednictvím rozšíření oznamovací povinnosti na soudce a státní zástupce, stejně jako platí u členů Parlamentu a dalších veřejných funkcionářů. 

„Doporučení GRECO beru velmi vážně a v roce 2019 budu usilovat o výrazné zlepšení v plnění všech doporučení," uvedl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek ke zprávě, která hodnotila stav plnění doporučení obdržených v Hodnotící zprávě v roce 2016. 

Doporučení v gesci Ministerstva spravedlnosti budou z velké části řešena legislativními změnami, které jsou již v běhu. V souladu s plánem legislativních prací vlády byl koncem roku 2018 vládě předložen návrh zákona o lobbování a s ním související změnový zákon, přičemž oba materiály odráží doporučení GRECO v této oblasti. Také novely zákona o soudech a soudcích a zákona o státním zastupitelství jsou součástí Plánu legislativních prací vlády na tento rok a Ministerstvo spravedlnosti k nim zorganizovalo několik kulatých stolů se zástupci justice. Realizace doporučení GRECO je dále zahrnuta ve Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022, respektive v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019.


Zpráva GRECO o plnění doporučení čtvrtého hodnotícího kola České republiky je ke stažení zde.

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva spravedlnosti