ČR pracuje na plnění doporučení Čtvrtého hodnotícího kola GRECO


publikováno: 01.03.2019

Ve vztahu k členům Parlamentu Skupina GRECO uznává, že modernizace systému oznámení o zájmech, příjmech a majetku a posílení dohledu v této oblasti, který nově připadl Ministerstvu spravedlnosti, je velkým pokrokem. Také v plnění doporučení týkajících se soudců a státních zástupců Skupina GRECO zaregistrovala určitá zlepšení ve vztahu k jejich výběru a kariérnímu postupu. Transparentnost vedlejších aktivit byla dále zvýšena prostřednictvím rozšíření oznamovací povinnosti na soudce a státní zástupce, stejně jako platí u členů Parlamentu a dalších veřejných funkcionářů. 

„Doporučení GRECO beru velmi vážně a v roce 2019 budu usilovat o výrazné zlepšení v plnění všech doporučení," uvedl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek ke zprávě, která hodnotila stav plnění doporučení obdržených v Hodnotící zprávě v roce 2016. 

Doporučení v gesci Ministerstva spravedlnosti budou z velké části řešena legislativními změnami, které jsou již v běhu. V souladu s plánem legislativních prací vlády byl koncem roku 2018 vládě předložen návrh zákona o lobbování a s ním související změnový zákon, přičemž oba materiály odráží doporučení GRECO v této oblasti. Také novely zákona o soudech a soudcích a zákona o státním zastupitelství jsou součástí Plánu legislativních prací vlády na tento rok a Ministerstvo spravedlnosti k nim zorganizovalo několik kulatých stolů se zástupci justice. Realizace doporučení GRECO je dále zahrnuta ve Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022, respektive v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019.


Zpráva GRECO o plnění doporučení čtvrtého hodnotícího kola České republiky je ke stažení zde.

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva spravedlnosti