oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Česko-německo-slovenské advokátní fórum 2012

publikováno: 27.02.2013

Ve dnech 23. – 24. 11. 2012 se v Liberci konalo již další tradiční Česko-německo-slovenské advokátní fórum. Tentokrát se téma neslo v duchu zkušeností s implementací Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/52/EG ze dne 21. 5. 2008, o určitých aspektech mediace v civilních a obchodních věcech, do zákonodárství účastnících se zemí.

Seminář se se svými 40 účastníky řadil k nejvíce obsazeným fórům v historii. Většinu účastníků tvořili němečtí advokáti, kteří se přišli podělit o své zkušenosti s ostatními kolegy. Poukázali na to, co konkrétně znamená nový zákon o mediaci v Německu pro advokacii a návaznou přednáškou označili mediaci jakožto výzvu pro advokáty na trhu práce.

Nemalou skupinu tvořili čeští absolventi mediačních kurzů organizovaných Českou advokátní komorou i ti, kteří se jich teprve zúčastní. Zástupkyně ČAK seznámila zahraniční kolegy s koncepcí vzdělávání i zkoušek podle českého zákona o mediaci a rolí ČAK v něm. Zmínila udělený evropský grant v mediaci i další možnosti rozvoje. 

Slovenskou stranu pak reprezentovali kolegové mediátoři, kteří poukázali na konkrétní problematické otázky související s aplikací slovenského zákona o mediaci v praxi. 

Diskuse byla velmi živá a poukázala na aktuálnost tématu. Jednotlivé příspěvky konference lze nalézt na webu České advokátní komory www.cak.cz/Vzdělávací akce/Archiv vzdělávacích akcí. 

Velký ohlas měla tradičně společenská úroveň setkání, tentokrát návštěva Ještědu, jeho kvalifikovaná prohlídka včetně dobrodružné cesty lanovkou za sněhové vánice. Výměnu odborných názorů pak korunovala báječná večeře na nejvyšším místě Jizerských hor.

Další fórum se bude konat na Slovensku letos v obdobnou dobu.

 

JUDr. Martina Doležalová, zastupující vedoucí mezinárodního odboru ČAK a mediátorka