Česko-německo-slovenské advokátní fórum 2012


publikováno: 27.02.2013

Seminář se se svými 40 účastníky řadil k nejvíce obsazeným fórům v historii. Většinu účastníků tvořili němečtí advokáti, kteří se přišli podělit o své zkušenosti s ostatními kolegy. Poukázali na to, co konkrétně znamená nový zákon o mediaci v Německu pro advokacii a návaznou přednáškou označili mediaci jakožto výzvu pro advokáty na trhu práce.

Nemalou skupinu tvořili čeští absolventi mediačních kurzů organizovaných Českou advokátní komorou i ti, kteří se jich teprve zúčastní. Zástupkyně ČAK seznámila zahraniční kolegy s koncepcí vzdělávání i zkoušek podle českého zákona o mediaci a rolí ČAK v něm. Zmínila udělený evropský grant v mediaci i další možnosti rozvoje. 

Slovenskou stranu pak reprezentovali kolegové mediátoři, kteří poukázali na konkrétní problematické otázky související s aplikací slovenského zákona o mediaci v praxi. 

Diskuse byla velmi živá a poukázala na aktuálnost tématu. Jednotlivé příspěvky konference lze nalézt na webu České advokátní komory www.cak.cz/Vzdělávací akce/Archiv vzdělávacích akcí. 

Velký ohlas měla tradičně společenská úroveň setkání, tentokrát návštěva Ještědu, jeho kvalifikovaná prohlídka včetně dobrodružné cesty lanovkou za sněhové vánice. Výměnu odborných názorů pak korunovala báječná večeře na nejvyšším místě Jizerských hor.

Další fórum se bude konat na Slovensku letos v obdobnou dobu.

 

JUDr. Martina Doležalová, zastupující vedoucí mezinárodního odboru ČAK a mediátorka