oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

ČAK vítá výsledek šetření nezákonných odposlechů obviněného s obhájci, očekává následná opatření

publikováno: 05.05.2017

Před nedávnem se Česká advokátní komora (ČAK) vyjádřila k postupu orgánů činných v trestním řízení (policie a státní zastupitelství) v kauze známého česko-íránského podnikatele Shahrama Abdullaha Zadeha, do jehož trestního spisu policie zařadila přepis odposlechů jeho rozhovorů s obhájci.

Takový postup označila ČAK, stejně jako Unie obhájců ČR (která v této kauze navíc podala i trestní oznámení), za bezprecedentní zásah do základních lidských práv osob na našem území a požadovala vyšetření této záležitosti a vyvození důsledků ze zjištěných pochybení. 

Věcí se zabývalo Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ). Jak uvedl v médiích 5. 5. 2017 jeho mluvčí Petr Malý, našlo NSZ v kauze podnikatele souzeného za daňové úniky vážná pochybení při nakládání policie s odposlechy a pochybil i dozorový státní zástupce u vazebního řízení se Zadehem.

ČAK většinou do běžících kauz nijak nezasahuje a pokud ano, pak pouze tehdy, má-li problém zásadní význam pro řešení obecných otázek obhajoby, nebo je-li bezprostředně ohrožen výkon základních lidských práv.

Proto oceňuje, že NSZ se věcí důkladně zabývalo a podstatu pochybení diagnostikovalo. ČAK bude vývoj této kauzy nadále sledovat, a to včetně (jak doufá) přijatých opatření, která by měla obdobným pochybením zabránit.

 

vedení ČAK