ČAK vítá výsledek šetření nezákonných odposlechů obviněného s obhájci, očekává následná opatření


publikováno: 05.05.2017

Takový postup označila ČAK, stejně jako Unie obhájců ČR (která v této kauze navíc podala i trestní oznámení), za bezprecedentní zásah do základních lidských práv osob na našem území a požadovala vyšetření této záležitosti a vyvození důsledků ze zjištěných pochybení. 

Věcí se zabývalo Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ). Jak uvedl v médiích 5. 5. 2017 jeho mluvčí Petr Malý, našlo NSZ v kauze podnikatele souzeného za daňové úniky vážná pochybení při nakládání policie s odposlechy a pochybil i dozorový státní zástupce u vazebního řízení se Zadehem.

ČAK většinou do běžících kauz nijak nezasahuje a pokud ano, pak pouze tehdy, má-li problém zásadní význam pro řešení obecných otázek obhajoby, nebo je-li bezprostředně ohrožen výkon základních lidských práv.

Proto oceňuje, že NSZ se věcí důkladně zabývalo a podstatu pochybení diagnostikovalo. ČAK bude vývoj této kauzy nadále sledovat, a to včetně (jak doufá) přijatých opatření, která by měla obdobným pochybením zabránit.

 

vedení ČAK