oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

ČAK jednala s izraelskou delegací

publikováno: 24.11.2016

Delegace špiček izraelské justice a advokacie se dne 24. listopadu 2016 sešla v sídle ČAK v Praze na jednání s předsedou České advokátní komory JUDr. Martinem Vychopněm, Mgr. Miroslavem Krutinou, členem sekce ČAK pro trestní právo, členkou představenstva JUDr. Vladimírou Glatzovou, JUDr. Johanem Justoněm, vedoucím odboru ČAK pro vnitřní a vnější legislativu a JUDr. Jiřím Novákem, členem kárné komise.

Přítomné hosty přivítal předseda Komory JUDr. Martin Vychopeň a krátce představil Komoru jako největší stavovskou samosprávnou právnickou organizaci v České republice, seznámil izraelské kolegy se  strukturou, organizací a pravomocemi ČAK a dále se zákonným zakotvením a principy, na kterých je výkon advokacie založen a které musejí advokáti dodržovat a ctít. Doplnila ho historickým exkurzem JUDr. Vladimíra Glatzová. 

Hlavními tématy jednání izraelské delegace a vedení ČAK byly zejména otázky spojené s advokacií a jejím výkonem jako takovým. V Izraeli je totiž na 8 milionů obyvatel přibližně 70 tisíc advokátů, což je, uvážíme-li jejich vytíženost, zcela na jiné úrovni než u nás, kdy na 10 mil. obyvatel připadá kolem 12 tisíc advokátů. Dále se probíraly otázky týkající se trestního práva, zejména procesní otázky a zkušenosti z obou zemí. Izraelští kolegové se zajímali i o historii a vývoj trestního práva od dob komunistického režimu po dnešní dny.

JUDr. Hana Rýdlová

Foto: Barbora Petráčková