oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Aktivní zapojení ČAK do legislativního procesu

publikováno: 05.02.2015

Ve dnech 12. a 13. ledna 2015 se konala 14. schůze představenstva České advokátní komory. Jedním z bodů jednání představenstva byla otázka aktivní účasti ČAK na legislativním procesu.

Člen představenstva ČAK Mgr. Robert Němec, LL.M., k tomu uvádí: 

Posláním České advokátní komory je vedle výkonu samosprávy též výkon veřejné správy na úseku advokacie a ochrana a garance kvality právních služeb poskytovaných advokáty. Pro řádné plnění svého poslání považuje Česká advokátní komora za důležitou svou aktivní účast na legislativním procesu. V této souvislosti vyjádřila Česká advokátní komora zásadní znepokojení nad rozsáhlou personální obměnou Legislativní rady vlády, v jejímž rámci byli odvoláni někteří zástupci ČAK.

Česká advokátní komora proto požádala Ministerstvo spravedlnosti, resp. ministryni spravedlnosti prof. JUDr. Helenu Válkovou, CSc., aby intervenovala u ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu pana JUDr. Jiřího Dienstbiera, aby jmenoval JUDr. Ladislava Kryma, tajemníka ČAK, členem Legislativní rady vlády.

Česká advokátní komora se zároveň uchází o získání statutu stálého připomínkového místa pro oblast regulace a působnosti ČAK. Souběžně zástupci České advokátní komory jednali s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu panem JUDr. Jiřím Dienstbierem o možnostech zapojení ČAK do legislativního procesu.

Výsledkem těchto jednání je změna Legislativních pravidel vlády a Jednacího řádu Legislativní rady vlády, účinná od 1. 1. 2015. Česká advokátní komora se stala spolu s dalšími profesními komorami připomínkovým místem k zákonům, jejichž věcný záměr se týká právní regulace nebo oblasti její působnosti.

Změnou Jednacího řádu Legislativní rady vlády bylo České advokátní komoře dále umožněno, aby se nominovaný zástupce ČAK účastnil jakéhokoli zasedání Legislativní rady vlády a na tomto zasedání se vyjádřil k projednávaným bodům zasedání. Výše uvedené změny považujeme za dobrý začátek většího zapojení České advokátní komory do legislativního procesu a jsme připraveni tuto možnost aktivně využít k plnění svého poslání.

Podrobný zápis z jednání představenstva najdete na stránkách www.cak.cz.