oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

45. podzimní konference členů mezinárodní sítě advokátních kanceláří THE PARLEX GROUP

publikováno: 23.11.2015

Ve dnech 6. až 8. 11.2015 se v pražském hotelu Rott uskutečnilo 45. podzimní pracovní setkání členů mezinárodní sítě advokátních kanceláří THE PARLEX GROUP, které v Praze pořádala česká advokátní kancelář Vítek & Mrázek, jediný člen této sítě z České republiky. Skupina PARLEX získala pro rok 2015 ocenění Band 1 (nejvyšší ohodnocení) od renomované ratingové společnosti Chambers & Partners (Leading Law Firm Networks - Europe-wide) v kategorii evropské sítě právních kanceláří.

Podle informací od řídícího partnera advokátní kanceláře Vítek & Mrázek, JUDr. Petra Mrázka, který je zároveň členem Management Committee PARLEXu, účastníci na svém setkání projednali možnosti rozšíření a posílení mezinárodní spolupráce v oblasti pracovního a obchodního práva včetně práva společností. V rámci setkání se uskutečnily i intenzivní pracovní schůzky specializovaných sekcí. Sekce Employment, zaměřená na pracovní právo, řešila otázky ukončení pracovního poměru a s tím související finanční zatížení zaměstnavatele v jednotlivých evropských zemích a sekce Corporate, zaměřené na korporátní záležitosti, se zabývala nejzajímavějšími transakcemi v oblasti akvizicí a fúzí (M&A), ve kterých její členové poskytovali právní poradenství.

Konference se zúčastnil i Dr. Pavel Telička, bývalý hlavní vyjednavač přistoupení České republiky do EU, evropský komisař a nyní poslanec Evropského parlamentu, který přijal pozvání do diskuze. V rámci své zajímavé prezentace se Pavel Telička zabýval zejména problematikou tzv. Better Regulation, respektive otázkami efektivity a nekonzistentní implementace EU legislativy v jednotlivých členských zemích, nicméně reagoval i na různé otázky, včetně toho, zda by pro EU bylo lepší nebo horší, kdyby došlo k vystoupení Velké Británie z EU (Brexit).

Setkání se uskutečnilo v rámci příprav na blížící se 22. výročí založení advokátní kanceláře Vítek & Mrázek (http://www.vitek-mrazek.cz), která na trhu právních služeb působí již od roku 1994. Vítek & Mrázek se zaměřuje zejména na obchodní právo, s důrazem na mezinárodní obchodní smlouvy včetně distribuce a obchodního zastoupení, hospodářské soutěže a mezinárodní přepravy. Profiluje se i v dalších oblastech, zejména v oblasti řešení sporů (včetně rozhodčího řízení), práva nemovitostí a jejich developmentu, insolvence, pracovního práva aj. Její účast v PARLEXu jí umožňuje zajistit rychlou a kvalifikovanou právní pomoc pro své klienty v rámci EU, ale i v jiných světových jurisdikcích.

PARLEX (http://parlex.org/) sdružuje právní kanceláře, které pokrývají významnou část Evropy s přidruženými členy z USA, Izraele a Malajsie. Jejími členy je 30 nezávislých právních firem z 27 zemí specializovaných především na obchodní právo. Cílem je zajištění přístupu k nejlepší a operativní právní asistenci pro klienty svých členů při jejich obchodních aktivitách v celé Evropě i v dalších zemích. Pro účely zajištění kvalifikované a kvalitní právní pomoci v Číně nebo pro čínské klienty při jejich podnikatelských aktivitách v Evropě, zřídil její holandský člen, právní kancelář sídlící v Rotterdamu, „čínskou desku“, kterou nabídl i ostatním členům PARLEXu k využití pro jejich klienty. 


Pro některé české advokáty může být zajímavé, že členem a jedním ze zakladatelů PARLEXu je též anglická kancelář Bates Wells Braithwaite, která na anglickém právním trhu představuje leadera v oblasti Charity law (právo v neziskovém sektoru). Lord Phillips of Sudbury, partner této kanceláře, je uznávanou osobností a za svoji činnost na poli práva pro bono byl povýšen do šlechtického stavu. Několikrát přednášel i pro české advokáty na půdě České advokátní komory.