45. podzimní konference členů mezinárodní sítě advokátních kanceláří THE PARLEX GROUP


publikováno: 23.11.2015

Podle informací od řídícího partnera advokátní kanceláře Vítek & Mrázek, JUDr. Petra Mrázka, který je zároveň členem Management Committee PARLEXu, účastníci na svém setkání projednali možnosti rozšíření a posílení mezinárodní spolupráce v oblasti pracovního a obchodního práva včetně práva společností. V rámci setkání se uskutečnily i intenzivní pracovní schůzky specializovaných sekcí. Sekce Employment, zaměřená na pracovní právo, řešila otázky ukončení pracovního poměru a s tím související finanční zatížení zaměstnavatele v jednotlivých evropských zemích a sekce Corporate, zaměřené na korporátní záležitosti, se zabývala nejzajímavějšími transakcemi v oblasti akvizicí a fúzí (M&A), ve kterých její členové poskytovali právní poradenství.

Konference se zúčastnil i Dr. Pavel Telička, bývalý hlavní vyjednavač přistoupení České republiky do EU, evropský komisař a nyní poslanec Evropského parlamentu, který přijal pozvání do diskuze. V rámci své zajímavé prezentace se Pavel Telička zabýval zejména problematikou tzv. Better Regulation, respektive otázkami efektivity a nekonzistentní implementace EU legislativy v jednotlivých členských zemích, nicméně reagoval i na různé otázky, včetně toho, zda by pro EU bylo lepší nebo horší, kdyby došlo k vystoupení Velké Británie z EU (Brexit).

Setkání se uskutečnilo v rámci příprav na blížící se 22. výročí založení advokátní kanceláře Vítek & Mrázek (http://www.vitek-mrazek.cz), která na trhu právních služeb působí již od roku 1994. Vítek & Mrázek se zaměřuje zejména na obchodní právo, s důrazem na mezinárodní obchodní smlouvy včetně distribuce a obchodního zastoupení, hospodářské soutěže a mezinárodní přepravy. Profiluje se i v dalších oblastech, zejména v oblasti řešení sporů (včetně rozhodčího řízení), práva nemovitostí a jejich developmentu, insolvence, pracovního práva aj. Její účast v PARLEXu jí umožňuje zajistit rychlou a kvalifikovanou právní pomoc pro své klienty v rámci EU, ale i v jiných světových jurisdikcích.

PARLEX (http://parlex.org/) sdružuje právní kanceláře, které pokrývají významnou část Evropy s přidruženými členy z USA, Izraele a Malajsie. Jejími členy je 30 nezávislých právních firem z 27 zemí specializovaných především na obchodní právo. Cílem je zajištění přístupu k nejlepší a operativní právní asistenci pro klienty svých členů při jejich obchodních aktivitách v celé Evropě i v dalších zemích. Pro účely zajištění kvalifikované a kvalitní právní pomoci v Číně nebo pro čínské klienty při jejich podnikatelských aktivitách v Evropě, zřídil její holandský člen, právní kancelář sídlící v Rotterdamu, „čínskou desku“, kterou nabídl i ostatním členům PARLEXu k využití pro jejich klienty. 


Pro některé české advokáty může být zajímavé, že členem a jedním ze zakladatelů PARLEXu je též anglická kancelář Bates Wells Braithwaite, která na anglickém právním trhu představuje leadera v oblasti Charity law (právo v neziskovém sektoru). Lord Phillips of Sudbury, partner této kanceláře, je uznávanou osobností a za svoji činnost na poli práva pro bono byl povýšen do šlechtického stavu. Několikrát přednášel i pro české advokáty na půdě České advokátní komory.