oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Změna výše poplatku za elektronický platební rozkaz

publikováno: 01.09.2014

Vláda plánuje projednat návrh zákona, který mimo jiné zvyšuje soudní poplatky za elektronický platební rozkaz a zavádí soudní poplatek za zápis do veřejného rejstříku. Novela by měla odstranit některé dílčí problémy vzniklé při aplikaci doprovodných zákonů k novému občanskému zákoníku.

Novela dorovnává soudní poplatek za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu na úroveň poplatku za návrh na zahájení občanského soudního řízení, a to navzdory tomu, že elektronický platební rozkaz byl doposavad zvýhodněn, aby motivoval věřitele k jeho podávání a ulevil tak soudům. U rozkazu totiž odpadá soudní jednání a dokazování, pokud proti němu žalovaný včas nepodá takzvaný odpor.

„V současné době se však ukazuje, že dvě třetiny návrhů na vydání elektronického platebního rozkazu se následně překlopí do běžného řízení. Zvýhodnění představované nižším soudním poplatkem tak ztrácí smysl, když soud dále pokračuje v řízení,“ uvedlo ministerstvo, které návrh připravilo. Nárůst využívání platebních rozkazů prý může do konce letošního roku zapříčinit propad příjmů státního rozpočtu až o 280 milionů korun oproti roku 2012.

Za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, jehož předmětem je zaplacení částky do 20 000 Kč, tak mají lidé nově zaplatit tisícikorunu. V současné době platí podle výše požadované částky 400 Kč nebo 800 korun. Nově má soudní poplatek přímo hradit také ten, kdo požádá notáře o zápis do veřejného rejstříku. Doposavad byl poplatníkem podle zákona notář. Za první zápis akciové společnosti požaduje novela 8000 korun, za první zápis jiné osoby 2700 korun a za změny ve veřejném rejstříku tisícikorunu. Notáři dostanou možnost provádět přímé zápisy do veřejných rejstříků, aniž by byla nutná spoluúčast soudu, který bude pouze spravovat soudní poplatky vybrané notáři. Ministerstvo si od této změny slibuje odlehčení agendy rejstříkových soudů a zároveň zrychlení zápisů, novela tak podle něj bude mít pozitivní dopad na podnikatelské prostředí.

Na základě doporučení ombudsmana ministerstvo v novele osvobodilo od soudního poplatku řízení o dávkách podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci a o dávkách pěstounské péče.

U řízení o dávkách pěstounské péče také úřad mění pravidla ohledně toho, který soud tyto záležitosti projednává. Řízení se budou nově konat u těch krajských soudů, v jejichž obvodu bydlí navrhovatel. Doposavad se místní příslušnost soudu určovala podle sídla příslušného správního orgánu, takže značná část řízení směřovala k přetíženému Městskému soudu v Praze. Všechny navrhované změny by měly být účinné od 1. ledna příštího roku.

 

Zdroj: www.vlada.cz