oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Zasedání k memorandu o spolupráci vyzvalo k dialogu napříč právnickými profesemi

publikováno: 14.01.2019

Dne 14. ledna 2019 se konalo na půdě České advokátní komory v Kaňkově paláci na Národní třídě zasedání k Memorandu o spolupráci mezi Jednotou českých právníků a právnickými profesemi. Jednání se zúčastnili zástupci všech právnických profesí a komor, za JČP její předseda JUDr. Pavel Rychetský a za ČAK jednal její předseda JUDr. Vladimír Jirousek.

Již v září 2017 podepsaly organizace sdružující právnické profese a Jednota českých právníků Memorandum o vzájemné spolupráci, které iniciovala právě Jednota českých právníků, jakožto nejstarší právnická organizace. Společná iniciativa byla pokusem o nalezení prostoru k dialogu a komunikaci mezi všemi právnickými stavy. Česká advokátní komora se k memorandu připojila následně začátkem loňského roku, ale o to aktivněji, o čemž svědčí i dnešní zasedání, které hostila.

Předseda pražského sdružení JČP JUDr. Martin Foukal poděkoval jménem Jednoty za možnost uskutečnit dnešní jednání a poté již program zahájil předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek. Ten informoval o projektech, které ČAK chystá na tento rok, ale zejména a především o neutuchajícím boji za nezávislost advokacie a bohužel již o pravidelných atacích na povinnost mlčenlivosti. Dále se projednávala regulace lobbingu, kdy ČAK pro přítomné připravila přehled regulace v zahraničí. Zástupci profesních komor, zejména Notářské komory a Unie podnikových právníků, se shodují na „vypuštění“ komor z navrhované úpravy a upřednostňují regulaci formou soft law – prostřednictvím etických kodexů apod.

Předseda JČP JUDr. Pavel Rychetský varoval, že právnické profese, které v dnešním světě ovládají mj. i sociální sítě a další s tím spojené jevy, stojí a budou stát před neustálým tlakem ohrožujícím základní právní principy a apeloval na meziprofesní dialog, kterému mohou pomoci právě taková setkání mezi Jednotou českých právníků a zástupci dalších právnických stavů. Přítomní zástupci se shodli na potřebě vzájemného sdílení aktuálních informací a potvrdili si další setkání v průběhu tohoto roku.

Redakce

Foto: Eva Dvořáková