oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Vzniklo odborné kolegium pro občanské právo

publikováno: 05.09.2014

Při Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky bylo dne 27. srpna 2014 ustaveno odborné kolegium pro občanské právo, sestávající z téměř 30 profesorů, do-centů a vědeckých pracovníků právnických fakult a Akademie věd, kteří se koncepčně i prakticky věnují soukromému právu a občanskému právu procesnímu. Kolegium vzniklo, aby zde byl prostor pro diskutování aktuálních otázek.

Odborné kolegium pro občanské právo 

Z usnesení č. 1:

„Jsme toho názoru, že občanský zákoník by v prvních letech své účinnosti neměl být novelizován. Výjimkou jsou případy nepřekonatelných praktických problémů a případy závažných legislativně-technických nedostatků.

Dle programového prohlášení vlády měla případná novela občanského zákoníku vyplynout teprve z analýzy uplatňování občanského zákoníku v praxi. Ministerstvo spravedlnosti však od takové analýzy dle vlastních slov upustilo a důvodovou zprávu za analýzu praktických dopadů považovat nelze. Nejen z tohoto důvodu máme za to, že způsob, jakým je novela připravována, se podstatně odlišuje od evropského legislativního standardu.

Nevymezujeme se proti novelizaci jako takové. Ale i proto, že většina z nás dlouhodobě působí též v praxi, dospěli jsme k závěru, že připravovaná novela praxi vstříc nevychází. Spíše směřuje k vytvoření koncepčně jiného zákoníku, a tím i k rozkolísání právní jistoty. Rozsah uvažovaných změn je mimořádný, zejména vezme-li se v úvahu, že dosud zveřejněný, již tak objemný materiál představuje pouhou čtvrtinu zamýšlených novelizačních bodů.

Jsme připraveni s Ministerstvem spravedlnosti spolupracovat na identifikaci a analýze problematických ustanovení a po této analýze se případně podílet na návrhu novely občanského zákoníku a souvisejících předpisů.“

JUDr. Václav Bednář, Ph.D. – PF UPOL

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. – Právnická fakulta UPOL

JUDr. Eva Dobrovolná – Právnická fakulta MU

JUDr. Adam Doležal, LL.M. – ÚSP AV ČR

Doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. – ÚSP AV ČR

Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. – Právnická fakulta UK

Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš – ÚSP AV ČR

JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. – Právnická fakulta UK

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. – Právnická fakulta UK

Prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. – Právnická fakulta MU

Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. – ÚSP AV ČR

Prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. – PF UPOL

JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. – Právnická fakulta UPOL

Prof. JUDr. Jan Hurdík, CSc. – Právnická fakulta MU

JUDr. Petr Lavický, Ph.D. – Právnická fakulta MU

JUDr. Ján Matejka, Ph.D. – ÚSP AV ČR

JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. – Právnická fakulta UPOL

Mgr. Mgr. Jan Petrov, LL.M. – ÚSP AV ČR

JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D. – AK Kocián Šolc Balaštík

Mgr. Mgr. Dana Prudíková, Ph.D. – Úřad vlády ČR

Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. – Právnická fakulta MU

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. – Právnická fakulta UPOL, Krajský soud v Plzni

JUDr. Renata Šínová, Ph.D. – Právnická fakulta UPOL

JUDr. Daniela Šustrová – Katastrální úřad pro hlavní město Prahu

JUDr. Petr Tégl, Ph.D., LL.M. – Právnická fakulta UPOL, ÚSP AV ČR

Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. – Právnická fakulta UPOL

Prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. – Právnická fakulta UK

Doc. JUDr. Michaela Zuklínová–Hendrychová, CSc. – Právnická fakulta UK

Mgr. et Mgr. Vít Zvánovec – Právnická fakulta UK