oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Výzva advokátům: hledáme osobnosti české advokacie

publikováno: 05.02.2015

V roce 2016 uplyne 60 let od okamžiku, kdy vyšlo první tištěné číslo Bulletinu advokacie, tehdy v roce 1956 pod názvem Zprávy advokacie. Od té doby náš časopis provází advokáty v dobách dobrých i zlých a poskytuje jim aktuální informace o změnách právního řádu a dění v československé a nyní české advokacii. Stal se jedním z trvalých symbolů advokátního stavu, průvodcem každého advokáta i advokátního koncipienta.

Jednou z výročních akcí, kterou bychom rádi oslavili 60. výročí vydávání Bulletinu advokacie, je seriál rozhovorů s významnými osobnostmi české advokacie. Zejména těmi staršími, kteří byli dlouhá léta advokáty, ovlivňovali i tvořili stavovský život již v době stavovského časopisu i letech následujících. Cyklus Osobnosti české advokacie, jak jsme jej pojmenovali, by se stal studnicí osobních vzpomínek na činnost advokátů v jednotlivých historických etapách života advokacie a byl oslavou 60. výročí Bulletinu advokacie. 

Rád bych vás, milé kolegyně a kolegové, oslovil s prosbou o pomoc a spolupráci. 

Mnoho z vás dobře zná své starší kolegy, kteří byli v nejlepších letech v době vašich koncipientských začátků. Stali se vašimi prvními učiteli a rádci, stali se vašimi nezapomenutelnými kolegy a přáteli. Byli v pravém slova smyslu osobnostmi, na které nikdy nezapomenete. Byla by škoda přijít o jejich osobní i pracovní vzpomínky na život v advokacii. 

Znáte-li bývalou advokátku či advokáta, kteří by podle vás neměli v cyklu Osobnosti české advokacie chybět, pošlete nám, prosím, jejich jméno, popř. aktuální kontakt. My je oslovíme a budou-li ochotni podělit se s námi o své advokátní vzpomínky, stanou se i díky vám součástí našeho cyklu. 

Vaše doporučení prosím zasílejte na e-mail toman@iustitia.cz. Připojíte-li i Vaši osobní vzpomínku na advokáta, kterého doporučíte, budeme velmi rádi. 

JUDr. Petr Toman, předseda redakční rady BA