oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Vychází nové číslo Bulletinu advokacie

publikováno: 18.03.2019

Vážení a milí čtenáři! Třetí číslo letošního Bulletinu advokacie je již ve výrobě a chystá se na cestu do Vašich poštovních schránek. I tentokrát je plné zajímavostí a informací, o které byste neměli přijít.

JUDr. Petr Poledník, místopředseda ČAK, se v úvodníku s názvem Jaká je advokacie a jaký je advokát? zamýšlí nad stavem a vývojem advokacie. Ta oslavuje 150 let od začátku své moderní existence. Takže z historického hlediska je jasné, že jak se mění společnost, mění se i advokacie. Samospráva a nezávislost advokacie jsou podle autora základními pilíři jejího postavení.  

Česká advokátní komora je stále největší samosprávnou právnickou profesní organizací v České republice. Jde současně ale také o významného vydavatele, který nejenže vydává jeden z nejprestižnějších právnických časopisů, ale zároveň reflektuje nové trendy v oblasti elektronických médií. Proto ČAK na adrese www.advokatnidenik.cz od pondělí 8. dubna v 19 hodin slavnostně spustí nový web. Zahájení proběhne na slavnostním večeru za účasti řady významných osobností a hostů. Díky tomuto novému médiu by Vám už nemělo uniknout nic podstatného ze světa práva. Beze změny bude nadále vycházet i tištěný Bulletin advokacie. A první informace o novém portálu se dozvíte právě v tištěném březnovém vydání!

Které odborné texty by bylo škoda v březnovém čísle přehlédnout?

Z právní teorie a praxe jde o článek o Zákazu nucení k sebeobviňování z pera autorů doc. JUDr. Pavla Matesa, CSc., a JUDr. Františka Púry, Ph.D. Analyzují uplatnění zásady nemo tenetur se ipsum accusare, kdy východisko pro tuto zásadu je obsaženo v Listině základních práv a svobod a Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.

Pozornost si rovněž zaslouží oborný text JUDr. Jiřího Muláka, Ph.D., asistenta soudce Vrchního soudu. Článek Zásada kontradiktornosti v trestním řízení – evropské souvislosti a česká reflexe je totiž vítěznou prací kategorie Talent roku soutěže Právník roku 2018.

Z dalších prací nepřehlédněte od doc. JUDr. Eduarda Bruny třetí díl seriálu Problematické aspekty úplatkářských trestných činů – některé specifické nástroje k jejich odhalování.

Březnové číslo obsahuje jako vždy pestrou mozaiku z judikatury nejvyšších soudů a doporučení na nové knihy. Z odborné literatury doporučujeme zejména recenzi na publikaci Katastrální zákon. Praktický komentář od JUDr. Daniely Šustrové. Autorka je dlouholetá ředitelka Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha přednášející v oblasti katastrálního a občanského práva.

Nové číslo Bulletinu advokacie vychází 22. března 2019 a s ním do Vašich schránek přijde spousta dalších zajímavých článků a informací.

Přejeme Vám inspirativní čtení!

Redakce