oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Vláda splnila důležité závazky: snížila DPH na léky i dětskou stravu, zrušila regulační poplatky a podpořila sociálně slabé

publikováno: 03.07.2014

Vláda ČR na svém jednání 2. července 2014 odsouhlasila další důležité závazky, ke kterým se zavázala v koaliční smlouvě a programovém prohlášení. Vláda schválila zrušení zdravotnických poplatků, sníženou sazbu DPH, zvýšení slevy na dani pro druhé dítě, novelu zákona o státní sociální podpoře a novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění

S účinností od 1. ledna 2015 zrušila vláda svým rozhodnutím takzvaný regulační poplatek za recept a za ošetření v ambulantní sféře. Zbavila tak pojištěnce neodůvodněné a neúměrné finanční zátěže způsobené poplatky, jejichž původně předpokládaná „regulační funkce“ se projevuje pouze v omezené míře. Vláda tak naplnila jednu z dlouhodobých priorit, a to úsilí o rozvoj kvalitních a všeobecně dostupných veřejných služeb v oblasti zdravotnictví. V souladu s Programovým prohlášením vlády bude zachován pouze poplatek 90 korun za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby u zubního lékaře. Výpadek příjmů poskytovatelů zdravotních služeb bude poskytovatelům kompenzovat na základě již přijaté novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, jejímž prostřednictvím se navýší platby za státní pojištěnce pro rok 2015.

Snížení sazby DPH

Vláda také schválila také druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10 % na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou výživu. Od 1. ledna 2015 se tak pro konečného spotřebitele sníží cena těchto sociálně citlivých výrobků, které mají být dostupné všem, kdo je potřebují. Dnešní krok vlády podpořil vydavatele knih a především rodiny s dětmi a ještě více osoby potřebující léky, tj. hlavně seniory. Nadále zůstává základní sazba DPH ve výši 21 % a první snížená sazba DPH ve výši 15 %.

Sleva na dani

Vláda dále projednala a schválila materiál zvyšující slevu na dani na druhé dítě o 200 korun měsíčně (tj. o 2 400 korun ročně) a na třetí a na každé další dítě o 300 korun měsíčně (tj. o 3600 korun ročně), maximální výše daňového bonusu zůstává přitom nezměněna. Dále kabinet schválil navrácení základní slevy na dani pro pracující důchodce.

Novela zákona o státní sociální podpoře

Vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala systémově řešit dosud opomíjenou rodinnou politiku v České republice a nyní udělala další významný krok, kterým je schválení novely zákona o státní sociální podpoře. Vláda nově podpoří rodiny s dětmi tím, že porodné bude vypláceno i na druhé dítě, a to ve výši 10 000 korun. Na toto porodné by přitom podle navýšeného koeficientu dosáhly i rodiny s rozhodným příjmem nepřesahujícím částku 25 515 korun měsíčně. Zároveň bude přiznán nárok na porodné většímu počtu rodin. Koeficient se zvýší s účinností od 1. ledna 2015 ze současných 2,4násobku životní minima na 2,7násobku životního minima rodiny.

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi

V souladu s Plánem legislativních prací vláda schválila také novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi, která napravuje dlouho neřešený problém zneužívání doplatku na bydlení. Novela směřuje k tomu, aby bylo od 1. ledna 2015 zamezeno vyplácení doplatku na bydlení do nechvalně proslulých předražených a nevyhovujících ubytoven. Novela přesněji definuje vhodné ubytování, na které bude stát poskytovat doplatek na bydlení s pomocí standardů kvality bydlení a jejich kontroly ve spolupráci se stavebními úřady.

Zdroj: www.vlada.cz