oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Vláda schválila změnu o. s. ř

publikováno: 23.09.2014

Vláda dne 22. 9. 2014 schválila návrh novely občanského soudního řádu a exekučního řádu, který mimo jiné upravuje vymáhání dluhů v případech společného jmění manželů. Další schválenou změnou je to, že úspěšný účastník civilního soudního řízení bude mít automaticky právo na přiznání náhrady hotových výdajů, i když v řízení nebude zastoupen advokátem.

Podle navrhované úpravy by měl mít účastník sporného soudního řízení a exekučního řízení, který v něm nebyl zastoupen advokátem, notářem nebo patentovým zástupcem, právo na přiznání náhrady hotových výdajů v paušální výši; a to v případě, že nedoloží výši svých hotových výdajů nebo svého jiného zástupce. Paušální náhrada hotových výdajů bude upravena ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti. 

Účastník nezastoupený advokátem, notářem nebo patentovým zástupcem by měl ve sporech, ve kterých bylo rozhodnuto o peněžitém plnění ve výši nepřesahující 50 000 Kč, právo na přiznání paušální náhrady hotových výdajů ve výši 300 Kč. V ostatních případech pak ve výši 900 Kč. V exekučním řízení by se pak tyto sazby snižovaly na polovinu. 

Pokud jde oblast společného jmění manželů, manželovi povinného zůstane na účtu k dispozici vždy jedna polovina částky, která na účtu byla v okamžiku, kdy bylo peněžnímu ústavu doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuční příkaz. Pokud na účtu manžela povinného nebudou žádné peněžní prostředky, které před uložením na účet byly ve společném jmění manželů, bude výkon rozhodnutí zastaven. 

Novela se tímto opatřením na straně jedné snaží ochránit věřitele, jejichž zájmy by mohly být poškozeny, pokud by nebylo vůbec možné postihnout peněžní prostředky na účtu manžela, na straně druhé však myslí i na ochranu manžela dlužníka, který si ani nemusí být vědom existence titulu pro výkon rozhodnutí a při zablokování účtu může např. ztratit schopnost splácet své úvěry apod. 

Návrh dále mění postup soudu nebo soudního exekutora při výkonu rozhodnutí (exekuci) vedeném na společné jmění manželů. Nově musí zohledňovat stav, kdy zákonný rozsah společného jmění manželů byl zúžen nebo jinak změněn smlouvou nebo rozhodnutím soudu evidovaným v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeným nově od 1. 1. 2014 Notářskou komorou České republiky. 

V současné době se k takovým smlouvám či rozhodnutím nepřihlíží. Je-li dnes výkonem rozhodnutí (exekucí) postižen majetek, který do společného jmění po jeho zúžení nepatří, musí manžel (manželka) dlužníka podat vylučovací žalobu k soudu, který o vyloučení majetku z výkonu rozhodnutí (exekuce) rozhodne.

 

Zdroj: www.čtk.cz, www.justice.cz