oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Vláda schválila úpravy Ministerstva spravedlnosti ČR v oddlužení i zákonu o znalcích

publikováno: 17.01.2018

Vláda dnes na svém zasedání schválila tzv. oddlužovací novelu insolvenčního zákona a do dalších kol legislativního procesu poslala také návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích z dílny Ministerstva spravedlnosti. Oddlužovací novela výrazně mění podmínky pro oddlužení, zákony o znalcích a o tlumočnících zase přispívají ke kvalitnější práci v těchto odvětvích.

Novela insolvenčního zákona zpřístupňuje proces oddlužení širšímu okruhu poctivě splácejících dlužníků a pomáhá lidem z tzv. dluhové pasti. Zároveň však počítá s jejich aktivním zapojením do ekonomické činnosti a nabádá je k zodpovědnému chování.

„Je to nabídka pro dlužníky, kteří jsou motivovaní a chtějí se vrátit do normální ekonomiky. Místo toho, aby jim stát posílal sociální dávky, budou oni posílat státu daně. Nová pravidla nejsou žádnou dluhovou amnestií, ale systém poctivého splácení téměř veškerého výdělku věřitelům po dobu sedmi let,“ řekl po jednání vlády ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Podle nových pravidel postačí, když dlužník nabídne věřitelům na úhradu svých dluhů postižitelný majetek a dále bude po dobu sedmi let vynakládat veškeré úsilí k tomu, aby své dluhy splatil. Novela také umožňuje rychlejší oddlužení těm dlužníkům, kteří během tří let splatí alespoň 50 % pohledávek svých nezajištěných věřitelů.

Návrhy zákona o znalcích a zákona o tlumočnících a překladatelích posilují kontrolu nad výkonem těchto profesí, zdůrazňují úlohu vzdělání a praxe a jednoznačně definují, jaké předpoklady pro výkon znalecké a tlumočnické činnosti jsou potřeba.

Znalecký zákon počítá s elektronickou evidencí znalecké činnosti i s vytvořením nového seznamu znalců a kanceláří. V případě znalecké i tlumočnické profese dochází také k navýšení odměn. Znalcům se zvyšuje ohodnocení ze současných 100 až 350 Kč za hodinu na 300 až 550 Kč, tlumočníci nově dostanou 300 až 500 Kč za hodinu tlumočení a 200 až 450 Kč za překlad jedné normostrany.

Oba návrhy už na půdě Poslanecké sněmovny byly. Vzhledem k podzimní obměně dolní komory Parlamentu však bylo potřeba absolvovat proces ještě jednou. Návrhy nyní postupují k organizačnímu výboru Poslanecké sněmovny a následně do prvního čtení.

Zdroj: Justice.cz