oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Vláda schválila návrh technické novely občanského zákoníku

publikováno: 06.10.2015

Vláda dne 5. 10. 2015 schválila návrh takzvané technické novely občanského zákoníku, která má odstranit nejzávažnější konfliktní situace vznikající při používání nového kodexu v praxi.

Ministerstvo spravedlnosti původně plánovalo výrazně rozsáhlejší novelizaci, která však narazila na odpor odborné veřejnosti. Změny se tak dotýkají jen několika oblastí, například práce mladistvých, omezení svéprávnosti, předkupního práva u nemovitostí nebo pitev.

Ministerstvo v předkládací zprávě uvedlo, že cílem je upravit ta ustanovení zákoníku, která mohou v krátkém čase "omezit, znesnadnit či nevratně zasáhnout" právní postavení lidí. Úřad prý novelou reaguje na nejnaléhavější podněty dotčených resortů, svazů, profesních komor a veřejnosti.
   
Návrh mimo jiné opět povoluje, aby si lidé nad 15 let, kteří dosud neskončili povinnou školní docházku, mohli sjednat práci. Kvůli přetížení soudů také umožňuje prodloužit ze tří na pět let lhůtu, v níž musí soud přezkoumat důvody pro omezení svéprávnosti.
   
Novela dále zavádí veřejnou evidenci svěřeneckých fondů, aby se předešlo jejich zneužívání k praní špinavých peněz. Rovněž obnovuje předkupní právo pro spoluvlastníky nemovitostí. Podle nynější úpravy se totiž do spoluvlastněného domku či bytu může nastěhovat cizí člověk, aniž to ostatní spoluvlastníci mohou ovlivnit.
   
Vyjasnit by se měly i případy patologicko-anatomických pitev, jejichž provádění může podle některých výkladů současná právní úprava bránit. Kvůli zjednodušení fungování obchodních korporací nově v některých případech postačí plná moc s úředně ověřeným podpisem namísto doposud vyžadované plné moci ve formě veřejné listiny.
   
Původně plánovanou rozsáhlou novelizaci občanského zákoníku, za jejíž přípravou stál tehdejší legislativní náměstek a současný ministr spravedlnosti Robert Pelikán, kritizovalo například kolegium při Ústavu státu a práva nebo Česká advokátní komora.

Zdroj: ČTK