oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Vláda chce uzákonit sankce za neoprávněné sledování na pracovišti

publikováno: 08.10.2014

Vláda souhlasí s doporučením veřejného ochránce práv, podle kterého by inspekce práce měla mít možnost pokutovat zaměstnavatele za neoprávněné sledování zaměstnanců na pracovišti.

Vláda chce podnět začlenit do plánu legislativních prací pro příští rok. Úřad ochránce práv označil za absurdní situaci, kdy inspekce může sledování na pracovištích kontrolovat a žádat nápravu, sankci ale uložit nemůže. 

Nyní inspekce postupuje tak, že se obrací na Úřad pro ochranu osobních údajů. Úřad ale ukládá pokuty výhradně za skutky, které se týkají zpracování osobních údajů, tedy v případech, kdy jsou zaměstnanci sledováni technikou se záznamem. 

„Pokud zaměstnavatel zasahuje do soukromí zaměstnanců jinými prostředky, například v takzvaném on-line režimu, není toto nezákonné jednání postižitelné ani Úřadem pro ochranu osobních údajů ani orgánem inspekce práce,“ konstatoval veřejný ochránce práv v jednom z loňských doporučení. Vláda upozorňuje ve zprávě na to, že taková porušení zákoníku práce se budou vzhledem k jejich povaze a možnostem inspekce těžko prokazovat. 

Nových doporučení na úpravy zákonů bylo ve zprávě o loňské činnosti ombudsmana celkem deset. Vláda nesouhlasí třeba s požadavkem, aby provozovatelé malých slunečních elektráren na střechách svých domů a připojených do sítě měli nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud přijdou o práci. Veřejný ochránce práv říká, že příjmy z elektrárny nemohou pokrýt jejich životní potřeby a dostávají se do neřešitelné situace. Podle vlády by se ale jednalo o diskriminaci. 

„Umožnit pouze podnikatelům v oblasti energetiky, aby se mohli stát uchazeči o zaměstnání, pokud dosahují nízkých příjmů, by znamenalo zvýhodnění této skupiny oproti podnikatelům v jiných oblastech podnikání se stejně nízkými příjmy,“ stojí ve vládní zprávě pro poslance.

Vláda naopak chce vyjít veřejnému ochránci práv vstříc v požadavku, aby mohl podávat veřejné žaloby pro porušení antidiskriminačního zákona. Vláda taky slibuje, že vyslyší podnět, podle kterého se ve sporech o diskriminaci přesune důkazní břemeno ze žalujícího na žalovaného. Žalovaný tedy bude muset dokládat, že neporušil zásady rovného zacházení. 

Zdroj: ČTK