oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

VII. Olomoucké dny soukromého práva

publikováno: 06.01.2017

Datum a místo konání: 10. 2. 2017 v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Katedra soukromého práva a civilního procesu PF UP v Olomouci zve srdečně na VII. ročník mezinárodní vědecké konference Olomoucké dny soukromého práva, kterou katedra soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá dne 10. 2. 2017 v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pod záštitou děkanky právnické fakulty JUDr. Zdenky Papouškové, Ph.D. a vedoucího katedry soukromého práva a civilního procesu prof. JUDr. Ivo Telce, CSc.

Hlavními tématy tohoto ročníku konference budou „Aktuální otázky soukromého práva ve světle judikatury“, „Výklad procesních norem v judikatuře soudů“, „Vliv judikatury na rodinné právo“ a „Judikatura soudů jako fenomén dnešního světa“. Dopolední program konference (od 9 hodin) otevře plenární zasedání, v němž vystoupí významní odborníci zabývající se problematikou soukromého práva. V odpoledních hodinách budou probíhat jednání v tematicky zaměřených sekcích.

Jako tradičně jsou hlavními cíli konference především setkání mladých vědeckých pracovníků z tuzemských a zahraničních právnických fakult, zejména studentů doktorských studijních programů zaměřených na soukromé právo, a dále odborná diskuse na zvolená témata v rámci jednotlivých sekcí konference.

Vaše účast, stejně jako účast Vašich kolegů na konferenci bude srdečně vítána. Hlavním výstupem z konference bude elektronický sborník příspěvků. Organizátory vybrané příspěvky, které budou úspěšné v recenzním řízení, budou publikovány v recenzovaném periodiku - Acta Iuridica Olomucensia (AIO).

Přihlašování na konferenci probíhá prostřednictvím on-line přihlašovacího formuláře, který naleznete zde. Přihlásit se můžete nejpozději do 6. 2. 2017. V případě velkého počtu přihlášených účastníků si pořadatelé vyhrazují právo vybrat k ústní prezentaci jen některé příspěvky. Příspěvky je nutné zaslat elektronicky na e-mailovou adresu  veronika.pochyla@upol.cz nejpozději do 28. 2. 2017.

Konferenční poplatek je stanoven ve výši 800,- Kč (30 EUR).

Platby v CZK zašlete na účet č. 19-1096330227/0100, VS 997100097. Platby v EUR zašlete na účet č. 43-3855090287/0100, VS 997100097; název banky: KB; pobočka: Olomouc, tř. Svobody 14, 772 14 Olomouc, CZ; SWIT kód: KOMBCZPPxxx; IBAN: CZ9801000000433855090287.

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na organizační tým konference JUDr. Ondřeje Šmída, Ph.D., Mgr. Radku Demjanovou popřípadě Mgr. Veroniku Pochylou na výše uvedené e-mailové adrese.

Na setkání se těší prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., vedoucí katedry