oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Velká reforma poradních orgánů ČAK

publikováno: 08.01.2018

Ve dne 18. a 19. prosince 2017 se sešlo představenstvo ČAK na své v pořadí již 4. schůzi po zářijovém sněmu ČAK. Věnovalo se mimo jiné reformě svých poradních orgánů, připravovaným legislativním změnám, které avizuje či již předložilo Ministerstvo spravedlnosti, a rozpočtu Komory na rok 2018. Náhradník představenstva ČAK JUDr. Petr Toman, LL.M., k tomu uvádí:

Rekonstrukce výborů, sekcí a dalších poradních orgánů byla jedním z programových cílů nového představenstva. Dá se tedy říci, že tato část programu byla splněna. Po rozhovorech předsedy JUDr. Vladimíra Jirouska s dosavadními předsedy a dalšími členy orgánů ČAK nakonec představenstvo odvolalo en block všechny dosavadní předsedy a členy výborů a sekcí a jmenovalo nové. Členové představenstva a náhradníci se většinou stali předsedy nově ustanovovaných orgánů a jejich členové byli nově voleni právě na základě jejich návrhů. Podle nově přijaté koncepce by měly výbory a sekce vytvářet každému členovi i náhradníkovi představenstva odborné zázemí pro jejich činnost v představenstvu.

I když informace o hromadném odvolání všech členů zní poněkud hrozivě, jsou nově ustanovené orgány složeny nejen z mnoha nových tváří advokátek a advokátů, kteří projevili zájem o spolupráci s Komorou, ale i z mnoha dosavadních aktivních členů výborů a sekcí. Kontinuita v činnosti těchto orgánů je tak zajištěna.

Představenstvo nově zřídilo sekci pro advokátní právo, sekci pro rodinné právo, sekci IT a GDPR a sekci pro rozhodčí řízení. Oproti tomu čtyři dosavadní sekce byly zrušeny a jejich činnost přenesena pod jiné poradní orgány. V návaznosti na tyto změny schválilo představenstvo změnu usnesení představenstva ze dne 10. ledna 2006 o poradních orgánech České advokátní komory.

V posledních měsících se velmi hovoří o legislativních plánech nové vlády v oblasti justice. Ministr spravedlnosti oznámil připravovanou rekodifikaci občanského soudního řádu, již déle se hovoří o rekodifikaci trestního řádu. Ministerstvo připravuje i zákon o hromadných žalobách. Tyto předpisy se dotýkají činnosti každého advokáta. Česká advokátní komora chce být součástí připravovaných legislativních změn a chce je svými odbornými stanovisky ovlivňovat. Představenstvo se rozhodlo při přípravě těchto zákonů aktivně vystupovat a při tvorbě svých odborných stanovisek využívat odborného zázemí nově ustanovených výborů, sekcí a dalších poradních orgánů. I to byl jeden z důvodů nově ustanoveného ad hoc poradního orgánu pro rekodifikaci civilního procesu pod vedením Mgr. Roberta Němce, LL.M., a JUDr. Michala Žižlavského.

Ke konci každého roku je schvalován i rozpočet ČAK. Nejinak tomu bylo i v prosinci, kdy představenstvo jednomyslně schválilo rozpočet pro rok 2018. Nebude to jednoduchý rok, protože nové náklady spojené se zajištěním bezplatné právní služby, GDPR a připravovanou oslavou 100. výročí založení advokacie si vyžádají zvýšené náklady. V dalších měsících tedy bude výdajová stránka rozpočtu zvláště pečlivě hlídána a realizace některých plánů (např. vydání Sbírky kárných rozhodnutí apod.) bylo již nyní odloženo do dalšího roku.