oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Velká „oddlužovací“ novela

publikováno: 01.04.2019

Ve dnech 13. a 14. 3. 2019 se konala 17. schůze představenstva ČAK, která se zabývala také očekávanými dopady poslední novely insolvenčního zákona do advokátní praxe. Podrobné informace k tomto tématu přináší člen představenstva ČAK a předseda Sekce pro insolvenční právo JUDr. Michal Žižlavský:

Dne 1. června 2019 nabývá účinnosti velká „oddlužovací” novela insolvenčního zákona (zákon č. 31/2019 Sb.). Je to předpis, jenž se týká agendy advokátů, kteří podle statistik sepisují více než 70 % návrhů na povolení oddlužení, jichž je ročně cca 20 000, a novela počítá s tím, že se jejich počet výrazně zvýší. Advokáti také zastupují účastníky insolvenčních řízení a působí jako insolvenční správci (jsou jich tři čtvrtiny z celkového počtu správců). Představenstvo ČAK proto průběžně sleduje legislativu v oblasti insolvenčního práva, a nyní se zabývalo očekávanými dopady novely do práce advokátů.

Nejpozději k datu účinnosti novely mají být změněny anebo nově vydány prováděcí předpisy, které významně ovlivní praxi. Nejde jen o jednací řád pro insolvenční řízení. Nová úprava se dotkne návrhů na vstup do insolvenčního řízení, soupisů majetku, vyrozumění o uplatnění pohledávek za majetkovou podstatou, přihlášek pohledávek, hlasovacích lístků, návrhů na povolení oddlužení, záznamů o jednáních insolvenčních správců s dlužníky, zpráv o přezkumu, zpráv pro oddlužení, zpráv o plnění oddlužení, věřitelských popěrných úkonů, konečných zpráv a zpráv o plnění reorganizačních plánů, výzev k podávání přihlášek pohledávek a vyrozumění o soupisech. Změní se pravidla manipulace s přihláškami pohledávek, jejich úschov a nahlížení do nich. Normou, která výrazně ovlivní rozsah uspokojení pohledávek některých věřitelů, bude nový předpis o hodnotě obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení. Aktualizovány mají být odměny a hrazené hotové výdaje insolvenčních správců. 

ČAK v rámci legislativního procesu připomínkuje normy, které se týkají insolvenčního procesu a mají dopad na činnost advokátů. Jen tak mohou být zohledněny poznatky praxe, když naprostou většinu sepisovatelů návrhů na povolení oddlužení, zástupců v insolvenčních řízeních a také insolvenčních správců tvoří advokáti. Představenstvo přijalo návrh Sekce pro insolvenční právo, aby si předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek vyžádal od Ministerstva spravedlnosti koncepty prováděcích předpisů za účelem jejich připomínkování ještě před jejich dopracováním. Vlastnímu zpracování připomínek se za ČAK věnuje Sekce pro insolvenční právo, která si pro to vytvořila pracovní tým ve složení: Mgr. Adam Sigmund, JUDr. Petr Michal, Mgr. Roman Macháček, Mgr. Jiří Šebesta, Mgr. Petr Veselý a JUDr. Kateřina Martínková. Operativní komunikaci ČAK a ministerstva zajišťuje Ing. Jan Plaček, Ph.D. Dnešní stav je takový, že Sekce pro insolvenční právo v návaznosti na dopis předsedy ČAK postoupila Ministerstvu spravedlnosti první část připomínek. 

S ohledem na zásadní změny insolvenčního práva si vás dovolím ještě upozornit na příští číslo Bulletinu advokacie č. 5/2019, které bude celé věnováno aktuálním otázkám insolvence a restrukturalizace, na Insolvenční kongres, který se koná pod záštitou ČAK dne 25. 4. 2019 v pražském hotelu Clarion a zahájí jej ministr spravedlnosti JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D. (www.ikongres.cz), a na rozšířený „insolvenční” blok zařazený na tradiční konferenci Soukromé právo (www.zakon.cz), která se koná 22. 5. 2019 v Brně