oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Věcný záměr nového civilního řádu soudního

publikováno: 15.11.2017

Ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., a doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D., dne 15. listopadu 2017 představili teze k novému občanskému soudnímu řádu, který bude moderní a jednoznačnou koncepcí civilního řízení. Na nových pravidlech se bude vůbec poprvé podílet i veřejnost na zvlášť vytvořené webové stránce.

Současný občanský soudní řád vznikl v roce 1963 a od té doby se dočkal mnoha nesourodých novelizací, navíc dávno neodpovídá současným společenským poměrům. Nový civilní řád bude oproti tomu mít jednoznačnou koncepci, která soudu umožní dobrat se spravedlivého rozhodnutí v přiměřené době a s přiměřenými náklady. 

Ministr spravedlnosti v úvodu tiskové konference poznamenal, že jednotná koncepce bude znamenat i snazší interpretaci a aplikaci v praxi, i když do té chvíle je ještě daleko. Práci na novém kodexu nelze uspěchat ani pokazit. 

Jednou ze základních tezí připravovaného věcného záměru je důraz na to, aby věcně správné rozhodnutí nepřišlo pro účastníky civilního řízení příliš pozdě. Text navrhuje změnu koncepce dovolání, které se stane řádným opravným prostředkem. Pravomocným by se tak rozsudek stal až po rozhodnutí Nejvyššího soudu. 

„Věcný záměr je důsledně vybudován na dispoziční a modifikované projednací zásadě, které na stranách nechávají zahájení řízení, vymezení jeho předmětu a uvádění skutkových tvrzení a důkazních návrhů. Strany ale mají zakázáno vědomě lhát, je jim uložena povinnost pravdivosti.  Třetím pilířem textu je zásada procesní ekonomie, která usiluje o co největší rychlost řízení a co nejnižší náklady. Důraz na rychlost ale nesmí vést k ohrožení správnosti a úplnosti skutkových zjištění,“ uvedl hlavní autor textu, docent Petr Lavický z katedry občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Téměř tři stovky stran věcného záměru vznikaly v rámci dnes pětičlenné pracovní skupiny od dubna 2016. V rámci sedmnácti setkání doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D., prof. JUDr. Alena Winterová, CSc., JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M., JUDr. Zdeněk Pulkrábek, Ph.D., a JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M., (a původně také JUDr. Jiří Spáčil, který rezignoval ze zdravotních důvodů) každý měsíc zpracovávali teze, jejichž cílem je sjednocení civilního řízení. 

Dalším cílem výsledného textu je věcně správné a zároveň ne neúměrně nákladné řízení. I z toho důvodu je v plánu například také kratší lhůta na podání dovolání: ze současných dvou měsíců by se měla zkrátit na jeden měsíc.

Dnes představené teze nejsou konečnou verzí věcného záměru – odborná i laická veřejnost se může na konečné podobě podílet komentáři na zvlášť zřízené webové stránce http://crs.justice.cz. Před komentováním je potřeba se přihlásit uvedením jména nebo přes sociální síť.

JUDr. Hana Rýdlová
foto: MSpr