oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Ve věku nedožitých 84 let zemřel bývalý soudce a první předseda občanskoprávního kolegia JUDr. Oldřich Jehlička, CSc.

publikováno: 03.05.2017

JUDr. Oldřich Jehlička, CSc. (11. 5. 1933 – 23. 4. 2017) byl uznávaným odborníkem se specializací na majetkoprávní soudní řízení a rodinnou agendu, který se významným způsobem podílel na formování právního myšlení po listopadu 1989. Znám je také jako hlavní autor hned několika vydání komentářů k občanskému zákoníku. Byl vzorem v pečlivosti a rovněž i pracovitosti pro celou generaci soudců a právníků od porevoluční doby až do současnosti.

Čekatelskou praxi absolvoval JUDr. Oldřich Jehlička (na snímku uprostřed) na počátku padesátých let minulého století u někdejšího Krajského soudu v Žilině, kde byl jmenován soudcem. Od roku 1960 byl předsedou občanskoprávního senátu krajského soudu v Bánské Bystrici, od roku 1969, kdy se vrátil do rodné Prahy, pracoval na legislativním odboru ministerstva spravedlnosti. Tam se při práci na občanskoprávním úseku specializoval na občanské právo procesní. Už v roce 1971 se stal soudcem Nejvyššího soudu ČSFR, později předsedou senátu. Se vznikem Nejvyššího soudu v Brně 1. 1. 1993 se stal JUDr. Oldřich Jehlička, CSc. jeho historicky prvním předsedou občanskoprávního kolegia, později též sloučeného kolegia občanskoprávního a obchodního. U Nejvyššího soudu JUDr. Oldřich Jehlička, CSc. působil až do konce roku 2009.

 

Zdroj: Nejvyšší soud