oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

V pátek vychází letošní první dvojčíslo Bulletinu advokacie

publikováno: 12.02.2019

Vážení a milí čtenáři!

První číslo, tedy respektive dvojčíslo letošního Bulletinu advokacie je již ve výrobě a chystá se na cestu do Vašich poštovních schránek. I tentokrát je plné zajímavostí a informací, o které byste neměli přijít.

Předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek ve svém úvodníku 2018/2019 bilancuje uplynulý rok 2018, zejména pak činnost představenstva. Zaměřil se zejména na nejvýznamnější kapitoly plánu činnosti ČAK, jako jsou legislativní problematika, bezplatná právní pomoc, systém dalšího vzdělávání advokátů a další úkoly.

V čase se ohlédneme ještě jednou, tentokrát směrem k Justičnímu paláci, kde bylo na sklonku minulého roku podepsáno významné a přelomové Memorandum o součinnosti mezi Českou advokátní komorou a Nejvyšším státním zastupitelstvím. Jeho plné znění si můžete přečíst na straně 9 a 10.

Hlavním tématem prvního letošního Bulletinu advokacie je ovšem již tradičně galavečer Právníka roku 2018, který se konal 1. února v TOP Hotelu Praha.  Již 14. ročník této celojustiční soutěže přinesl několik novinek – přímý přenos na internetu a nového moderátora - robota, ale hlavně ocenil další významné osobnosti českého práva v čele s docentem JUDr. Petrem Pithartem, dr. h. c., který byl za nekonečného potlesku plného sálu vstoje uveden do Právnické síně slávy. Historicky podruhé byla také předána Cena Václava Mandáka za nejlepší odborný článek publikovaný právě v Bulletinu advokacie v roce 2018.

Z odborné části upozorňujeme na článek Geometrický plán jako neoddělitelná součást listiny a katastr nemovitostí od autorů Ing. Bc. Jaroslava Holého a JUDr. Daniely Šustrové, LL.M., která mimochodem získala ocenění Právník roku 2018 v kategorii Správní právo.

Za pozornost stojí i problematika regulovaných odměn advokátů za sepis návrhu na povolení oddlužení, kterou ve svém příspěvku rozebírá člen představenstva ČAK a předseda Sekce pro insolvenční právo JUDr. Michal Žižlavský, stejně jako rubrika Z judikatury, která přináší mimo jiné rozsudky Nejvyššího správního soudu: Zastavení soudního řízení správního pro nezaplacení soudního poplatku a ujednání o odměně advokáta a Evropského soudu pro lidská práva: K prohlídkám a zabavování dokumentů v advokátních kancelářích.

Nepřehlédněte rubriku Z české advokacie, kde se Mgr. Lukáš Trojan, viceprezident Unie obhájců ČR zamýšlí nad tím, co nového asi přinese rok 2019.

Nové číslo Bulletinu advokacie vychází v pátek 15. února 2019 a s ním do vašich schránek přijde spousta dalších zajímavých článků a informací. Ale nebudeme vám je přece všechny předem prozrazovat…