oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Úvodník předvánoční

publikováno: 28.12.2013

Blíží se Vánoce, do domácností českých advokátů směřuje Ježíšek, do velkých a slavných mezinárodních kanceláří Santa Claus, podle okolností a národnosti advokáta i další mytické bytosti. Některé domácky založené advokátky mají již napečeno vánoční cukroví, většina advokátů nakoupeno. Vánoce jsou doba zázraků, nadpřirozených bytostí a věcí mezi nebem a zemí. Úřední osoby se rozpomínají na svoji lidskou podstatu a chovají se jako lidé; byl dokonce zaznamenán případ advokáta, který prominul klientovi úhradu palmárního účtu. Amatérští hudebníci cvičí na Rybovku a koledy, obchodníci se zbytečným zbožím zdobí výlohy a ministerstvo financí se těší na vysoký výběr daně z přidané hodnoty.

Vánoce v nás vyvolávají vzpomínky na dobu dětství (§ 31: „... nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti ...“), těšení se na dárečky pod stromečkem (§ 2066: „... osoba omezená ve svéprávnosti je způsobilá darovat a přijmout dar malé hodnoty nebo dar vzhledem k okolnostem obvyklý ...“) i na návštěvy lékařské pohotovosti po požití kapří kosti (§ 2642: „... ke každému úkonu v rámci péče o zdraví se vyžaduje souhlas ošetřovaného...“).
Hodnotíme, co se nám během roku podařilo a v čem jsme neuspěli. Pokud nám do vzpomínek na dětství vstupuje nový občanský zákoník jako v předchozím odstavci, usoudíme, že jsme se doposud nenaučili oddělovat svůj soukromý a profesní život. Vzpomeneme si na šťastné zázraky, jichž jsme byli svědky, jako je prominutí zmeškané lhůty k podání odvolání, a budeme se modlit, abychom takové zázraky v příštím roce nepotřebovali. A budeme si dávat novoroční předsevzetí, mezi něž bude patřit slib sledovat lépe lhůty v diáři.
Česká advokátní komora by si také mohla dát do roku 2014 jedno užitečné předsevzetí – zlepšit vzdělávání koncipientů. Každoročně absolvuje koncipientskou praxi a skládá advokátní zkoušky více než 1000 koncipientů, což dělá z advokátní komory největší vzdělávací instituci připravující právníky v Čechách. Pro srovnání – pražskou právnickou fakultu absolvuje v magisterském studiu ročně asi 700 studentů. Snadno se zapomíná na to, že podle zákona o advokacii „advokátní koncipient vykonává u advokáta právní praxi, jejímž cílem je získat pod vedením a dohledem advokáta znalosti a osvojit si zkušenosti potřebné k výkonu advokacie.“ Úloha advokátní komory při výchově koncipientů je podpůrná, podílí se na jejich vzdělávání organizací školení a seminářů. Základní odpovědnost za vzdělání koncipienta leží na advokátovi a koncipientovi samotném. Advokátní komora by v rámci novoročního předsevzetí mohla provést důkladnou revizi stávajících školení a seminářů tak, aby vzdělávání reagovalo na zásadní změny soukromého práva a bylo zaměřeno dostatečně prakticky. Také by měla vytvořit mezi advokáty atmosféru odpovědnosti za výchovu koncipientů. Bývalo kdysi dobrým pravidlem, že u advokátní zkoušky svého koncipienta byl přítomen i advokát, pro kterého byl výkon koncipienta na zkoušce osobní vizitkou. A pro oba bylo úspěšné absolvování advokátní zkoušky svátkem srovnatelným se Štědrým dnem a Silvestrem dohromady.
Nechme ale zatím stranou tato vážná témata, do Dušiček je daleko. Všem advokátkám a advokátům, koncipientkám a koncipientům, České advokátní komoře a jejím zaměstnancům, budiž přány a dopřány krásné Vánoce, zapomenutí na starosti, vděčnost klientů, smířlivost kolegů a láska bližních.

JUDr. David Uhlíř, místopředseda ČAK