oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Úvodník novoroční

autor: JUDr. Martin Vychopeň, předseda ČAK
publikováno: 25.02.2016

Zase jsme o rok starší, hlavně, aby ten nový rok byl jen tak stejně špatný, jako ten starý, dobře už bylo, lepší už to nebude – slýchávám pravidelně od kolegů i klientů na přelomu kalendářních let. Většinou jde o prohlášení skeptická, pesimistická, provázená jen přáním zdraví a štěstí. V rámci novoročního úvodníku se pokusím rozehnat vaše chmury, pozvednout špatnou náladu a povzbudit optimismus.

Naší nejvýznamnější událostí byly v loňském roce oslavy 25 let obnovení nezávislosti advokacie. Oslavy se povedly a využívám této příležitosti k poděkování organizátorům. Advokacie dala najevo, že je svobodným, vnitřně konsolidovaným stavem, nezbytnou součástí fungujícího justičního systému a zárukou právního státu. Musím však nelibě komentovat naši slabou účast na dopolední, nesmírně zajímavé odborné části.

I v loňském roce jsme čelili opakovaným útokům na advokacii a na základní pravidla výkonu naší profese, provázenými urputnou mediální masáží laické veřejnosti o téměř obecné škodlivosti advokátů. Namátkou připomenu naprosto nepochopitelný „televizní“ výrok předsedy Ústavního soudu (advokáta s pozastaveným výkonem advokacie) o praní špinavých peněz advokáty, či nevybíravý slovní atak policejního mluvčího v jednom z případů trestně stíhaného advokáta. Jde o jev, na který jsme si už zvykli, což ale nemůže znamenat to, že se s ním smíříme! Mediálně se průběžně snažíme situaci zlepšovat, ale jde o běh na dlouhou trať.

Advokáti byli, jsou a budou terčem kritiky různého druhu. Je tomu tak proto, že naší prací je především zastupování klientů v právních, osobních, často existenčních problémech a v obhajování osob trestně stíhaných. Laici a často i novináři si lehce ztotožní advokáta s případem, leč je to nesprávné. Advokát zastupuje klienta, nikoliv kauzu. Naše povolání proto vždy bylo vděčným hromosvodem pro různé frustrace a terčem snadných útoků. S přihlédnutím k politické a fiskální situaci jsou nyní navíc v módě spíše termíny jako pořádek, represe, zvyšování trestů, kontrola, prověřování, dohled, sledování, hlášení, evidence a další. Termíny svoboda, nezávislost a odpovědnost se krčí vzadu.

Pozornost vzbudila iniciativa ČAK na úseku bezplatné právní pomoci. ČAK vyzvala advokáty, aby v rámci svých možností poskytli bezplatnou právní pomoc uprchlíkům, kteří se nacházejí na našem území. Jsme advokáti, kteří zastupují lidi. Vnější ochrana schengenských hranic a politické řešení uprchlické krize není naším úkolem. Ale jestliže je na našem území člověk, pak – a od Velké francouzské revoluce to v našem civilizačním prostoru snad stále platí – jsme si všichni rovni. Jsme-li si všichni rovni, pak každý má nárok na základní právní pomoc. Na základě této výzvy (kterou někteří advokáti dost kritizovali) se utvořila dobrovolná skupina asi 35 advokátů, kteří poskytují základní bezplatnou právní pomoc v detenčních zařízeních.

Nakonec stručně zmíním naše nejdůležitější plány pro rok 2016. Samozřejmou součástí je soustavná legislativní práce. Mnohokrát jsem si stěžoval na ničím neodůvodněnou neochotu Ministerstva spravedlnosti zařadit námi připravený návrh novely zákona o advokacii do legislativního procesu. Vyhodí-li nás dveřmi, vlezeme oknem. Iniciativně se vnucujeme do legislativních prací zejména na novém trestním řádu i občanském soudním řádu i bezplatné právní pomoci. Je to sice trochu ponižující, leč nutné. Vedle toho jsme pečlivě připravili rekonstrukci komplexního informačního systému Komory a letos by měla proběhnout jeho realizace. Stávající systém je totiž nevyhovující, zastaralý a neodpovídá potřebám advokátů ani povinnostem, jimž musí ČAK dostát na úseku výkonu státní správy advokacie. Spolu s tím bychom v letošním roce chtěli vyřešit stavebně technické problémy nádvorní budovy a průchodu našeho historického domu, neboť konečně disponujeme všemi potřebnými povoleními. Nudit se rozhodně nebudeme.

Jak se sluší a patří na závěr, dovolte mi, kolegyně a kolegové, abych vám všem popřál pevné zdraví, hodně štěstí, úspěchy v práci a mnoho spokojených a platících klientů.

JUDr. Martin Vychopeň, předseda ČAK