oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Úvodník novoroční

autor: JUDr. Martin Vychopeň, předseda ČAK
publikováno: 25.02.2015

Stalo se pravidlem, že předseda ČAK zahajuje nový kalendářní rok svým úvodníkem. Této tradici chci dostát i v letošním roce a krátce se ohlédnu za rokem uplynulým a upozorním na to nejdůležitější, co nás čeká v roce letošním.

Rok 2014 byl ve znamení dramatických změn zejména na úseku advokátního tarifu. Vyvrcholil politický tlak na změnu úpravy. Provedená změna však znamenala dramatický a nesystematický zásah do úpravy právního postavení účastníků civilního procesu, kdy došlo k narušení jejich rovnosti. Tento zásah považuji za protiústavní, avšak musím smutně konstatovat, že celá řada našich klientů – věřitelů, raději ustoupila demagogickým argumentům a v obavě před mediální dehonestací dala přednost tomu, že raději zvýšila své výdaje na prosazování svých věřitelských práv nebo na jejich vymáhání zcela rezignovala. To je velmi špatný signál pro zdravý ekonomický prostor a s velkými obavami sleduji další úvahy politiků nad tím, jak je zapotřebí dále právní postavení dlužníků posilovat. Opakovaný apel advokacie na různých úrovních nemá žádoucí dopad, a dokud se neozvou sami věřitelé a dokud se nenajde politická síla, která se bude zasazovat o práva věřitelů i o spravedlivý proces, nebude zřejmě možné čekat nápravu.

V uplynulém roce byly zahájeny legislativní práce za účelem přípravy nového civilního procesního kodexu i nového trestního procesního kodexu. Advokacie se iniciativně zapojila do těchto přípravných prací a nepochybně nás v této oblasti čeká hodně práce. Musím zmínit také to, že představenstvo průběžně plní své závazky ve vztahu k doporučením CCBE na úseku pojištění odpovědnosti advokáta za škodu vzniklou klientovi výkonem advokacie. V následujícím období se totiž plánují další změny a úpravy směřující k tomu, aby základní pojistný limit činil pět milionů korun. O průběhu vyjednávání a změnách bude advokátní veřejnost samozřejmě v dostatečném předstihu informována.

V závěru roku také představenstvo předložilo Ministerstvu spravedlnosti návrh zákona o advokacii a s ním spojený návrh novely zkušebního řádu. Pevně doufám, že o návrzích ČAK bude v nejbližší době zahájeno standardní legislativní řízení.

Nepochybně většina z nás zaznamenala také významné personální změny v představenstvu, neboť dosavadní místopředseda JUDr. David Uhlíř byl jmenován ústavním soudcem a na jeho místo v představenstvu byl kooptován JUDr. Jiří Všetečka.

Navzdory bouřlivému vývoji vnitrostátnímu jsme naopak zaznamenali úspěchy na poli mezinárodním, neboť bývalý předseda ČAK JUDr. Martin Šolc se stal viceprezidentem IBA, která je největší a celosvětovou mezinárodní organizací právníků, a JUDr. Antonín Mokrý se stal třetím viceprezidentem Evropské rady advokátních komor (CCBE), což znamená, že za tři roky by měl stanout v čele evropské advokacie. Přestože to řada advokátů vnímá spíše lhostejně, znamená to nejen ocenění osobních kvalit jmenovaných, ale také to, že česká advokacie je v evropském i celosvětovém měřítku považována za moderní a stabilní advokacii.

V letošním roce plánuje ČAK důstojně oslavit 25. výročí obnovení nezávislosti, které je plánováno na září letošního roku a mělo by být vyvrcholením letošního stavovského života, přičemž nemohu nezmínit i to, že úspěšná celojustiční soutěž „Právník roku“ je letos pořádána již po desáté, což také představuje malé jubileum svého druhu.

Z výše uvedeného lze seznat, že legislativní i stavovský život je bouřlivý a intenzivní a neodpustím si postesknutí nad tím, že si řada mých kolegů na různých setkáních stěžuje na to, že nemají informace o činnosti Komory, že Komora nic nedělá, že jen platí příspěvky, a své závěry vyvozují bez toho, aniž by si na webových stránkách či v Bulletinu advokacie zjistili podrobnější informace.

V roce 2015 vám všem přeji hodně zdraví, štěstí a profesních i osobních úspěchů.

JUDr. Martin Vychopeň, předseda ČAK