oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Ústavní soud se loučí se soudcem Stanislavem Balíkem

publikováno: 27.05.2014

Ode dneška pracuje Ústavní soud v oslabení, desetileté funkční období skončilo včera soudci Stanislavu Balíkovi. Vrátí se k advokacii a rozhodování soudu bude prý sledovat i komentovat zvenčí. Počet soudců nyní klesne na 14, vážné problémy by to však způsobit nemělo. Prezident už navrhl tři nové kandidáty, jejichž nominaci ve čtvrtek 29. května 2014 projedná Senát.

Stanislav Balík nastoupil na Ústavní soud v roce 2004 jako významný advokát, někdejší předseda České advokátní komory, avšak současně jako zástupce akademické obce se specializací na právní historii. V osobě Stanislava Balíka se tak profesně snoubí jak zkušenost praktikujícího advokáta, tak zahloubanost v historii a teorii práva. Oba tyto póly právnického života nechal Stanislav Balík pronikat do své dosavadní práce na Ústavním soudu: rozhodnutí, na nichž se podílel jako soudce zpravodaj, odrážejí obojí, tj. pragmatičnost, praktičnost až přímočarost na straně jedné a v pozitivním slova smyslu zahleděnost do historických tradic na straně druhé. Rozhodnutími Stanislava Balíka se tak táhne nevyřčené, byť všudypřítomné poselství: „Proč hledat nějaká nová složitá řešení, když historie již nalezla svoje osvědčené a mnohaletou praxí vyzkoušené přístupy.“

 

Z rozhodnutí, která připravoval jako soudce zpravodaj a v nichž je ono nevyřčené osobní motto nepochybně přítomno, lze připomenout například nález, v němž Ústavní soud zamítl návrh na zrušení právní úpravy regulující odlišný věk odchodu do důchodu u mužů a žen, dále byl Stanislav Balík soudcem zpravodajem v řízení o přezkumu zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů, v řízení, v němž se přezkoumávaly tzv. poplatky ve zdravotnictví, a v neposlední řadě se jako soudce zpravodaj podílel na přípravě nálezu o zákonu o církevních restitucích. 

  
Stanislav Balík se v průběhu svého působení na Ústavním soudu profiloval také jako polyglot, znalec řady světových jazyků, jimiž čas od času nechal promlouvat svá, nezřídka provokující odlišná stanoviska (připomenout lze disent k nálezu ve věci eurozatykače, v němž líčí v různých evropských jazycích fiktivní příběhy osob předaných do jiné země k trestnímu stíhání, pozornost vyvolaly rovněž disenty obsahující zachycení šachové partie či obrazovou typologii schránek šneků). Taková stanoviska nebyla jen prvoplánově provokující, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale obsahují vždy i hlubší poselství, případně celý „lidský“ příběh. 
 

Nelze opomenout také záslužnou publicistickou činnost Stanislava Balíka, zejména fejetony publikované v řadě tištěných periodik, v nichž se soudce vyjadřoval k právním i celospolečenským problémům a širokou i neprávnickou veřejnost seznamoval také s činností Ústavního soudu.

 

Současné složení Ústavního soudu:

 

jméno datum vypršení mandátu
Stanislav Balík 26. května 2014
Michaela Židlická 16. června 2014
Ivana Janů 16. září 2014
Vlasta Formánková 5. srpna 2015
Vladimír Kůrka 15. prosince 2015
Milada Tomková (místopředsedkyně) 3. května 2023
Jan Filip 3. května 2023
Jaroslav Fenyk (místopředseda) 3. května 2023
Vladimír Sládeček 4. června 2023
Pavel Rychetský (předseda) 7. srpna 2023
Ludvík David 7. srpna 2023
Kateřina Šimáčková 7. srpna 2023
Radovan Suchánek 26. listopadu 2023
Jiří Zemánek 20. ledna 2024
Jan Musil 20. ledna 2024

 

Zdroj: Ústavní soud ČR http://www.usoud.cz/