oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Ústavní soud se loučí s dalším soudcem: svůj mandát končí Michaela Židlická

publikováno: 16.06.2014

Dnes 16. června 2014 uplyne mandát soudkyni Michaele Židlické, která nastoupila na Ústavní soud před deseti lety jako významná česká romanistka, tj. specialistka na římské právo a právní historii.

Ve svém působení ve funkci soudkyně Ústavního soudu však ukázala, že akademik – specialista na právní historii se může snadno orientovat i v praktických zákoutích práva. K rozhodnutím, které připravovala jako soudce zpravodaj, tak patří nálezy věnující se problematice konkursního a úpadkového práva (viz například nález sp. zn. Pl. ÚS 48/06, jímž se Ústavní soud vyslovil k nepřípustnosti zvýhodnění státu jako věřitele při započítávání pohledávek v konkursním řízení), odpovědnosti státu za škodu v případech nezákonné vazby (sp. zn. Pl. ÚS 11/10) či v případě „neoprávněného“ trestního stíhání (sp. zn. Pl. ÚS 35/09).

Michaela Židlická byla rovněž soudkyní zpravodajkou ve věci, v níž Ústavní soud označil za protiústavní lhůtu stanovenou procesním předpisem ke vznesení námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu, a to s ohledem na to, jak je tento institut zneužíván ve spotřebitelských vztazích (sp. zn. Pl. ÚS 16/12), výrazně se též věnovala problematice exekucí (viz nález vyhlášený minulý týden sp. zn. IV. ÚS 4489/12).  Patřila také ke třem soudcům zpravodajům, kteří se v nálezech Ústavního soudu vyjádřili k pravomoci obcí regulovat umístění videoloterijních terminálů (sp. zn. Pl. ÚS 56/10).
   
Z těchto rozhodnutí je patrné, že Michaela Židlická akcentovala přesně to, co je podstatou ústavního soudnictví, tj. ochranu svobody jednotlivce v konfrontaci s rozpínavostí státu či jiných, byť i soukromých aktérů. Přitom však zohledňovala i sociální rozměr svobody.

Michaela Židlická se po výkonu funkce soudkyně Ústavního soudu vrací k práci pro svou alma mater, jíž je Právnická fakulta Masarykovy univerzity, na níž dlouhodobě působí jako docentka.

Ústavní soud se tak pouze na dobu dvou dnů ocitá bez jednoho soudce, neboť již dne 19. 6. 2014 proběhne na Pražském hradě jmenování Tomáše Lichovníka.

Zdroj: Ústavní soud ČRhttp://www.usoud.cz/.