oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Ústavní soud opouští JUDr. Vladimír Kůrka

publikováno: 14.12.2015

Dne 15. 12. 2015 se završí desetiletý mandát soudce Ústavního soudu JUDr. Vladimíra Kůrky, který se vrací zpět na Nejvyšší soud jako jeho soudce a současně předseda občanskoprávního kolegia.

Vladimír Kůrka nastoupil na Ústavní soud v roce 2005 jako poslední ze soudců jmenovaných prezidentem Václavem Klausem. Již v té době byl uznávaným odborníkem na soukromé právo, zejména civilní procesní právo.

Vladimír Kůrka patřil k zastáncům subsidiarity ústavního soudnictví a přísné minimalizace zásahů Ústavního soudu do činnosti jiných orgánů veřejné moci. Jako soudce zpravodaj působil například ve věcech přezkumu amnestie prezidenta Václava Klause (Pl. ÚS 4/13, při přezkumu povinného členství lékařů v České lékařské komoře (Pl. ÚS 40/06) a přezkumu zákona o církvích a náboženských společnostech (otázka evidence či registrace církevních právnických osob, Pl. ÚS 2/06). Stejně významná jsou odlišná stanoviska Vladimíra Kůrky, jichž bylo v řízení o zrušení zákonů téměř třicet. V nich se táhne jako červená nit volání po uplatňování úsporné právní argumentace založené především na prosazení přísné formální logiky. Tato doktrína založená na střídmém, střízlivém a pragmatickém přístupu a ústavněprávním minimalismu představuje jeden z hlavních odkazů působení JUDr. Kůrky na Ústavním soudu.

Odchodem Vladimíra Kůrky končí dvouletá personální obměna Ústavního soudu. Na uvolněné místo bude prezidentem republiky dne 17. 12. 2015 jmenován prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., k jehož jmenování již udělil souhlas Senát Parlamentu ČR.

Zdroj: Ústavní soud