oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Unie podnikových právníků ocenila podnikové právníky 2017

publikováno: 24.04.2017

Unie podnikových právníků vyhlásila dne 20. dubna 2017 na slavnostním již šestém galavečeru v Erbia Congress Centru v Praze za účasti zástupců všech právnických profesí, akademické sféry i státní správy ocenění Podnikový právník 2017.

O vítězích v šesti odborných kategoriích pak rozhodla porat na konci letošního března.

Prezidentka Unie JUDr. Marie Brejchová ocenění vnímá jako podporu, propagaci a popularizaci práci podnikových právníků.

V kategorii Občanské právo vyhrála Petra Misterková, ředitelka právních záležitostí pro všechny společnosti skupiny AB Facility v České republice.

Vítězem v kategorii Právo v bankovnictví a pojišťovnictví je Martin Laur, který již 17 let působí v Kooperativa pojišťovně. Od loňského listopadu je pak členem rozšířeného představenstva Kooperativy. Kromě toho je předsedou legislativní sekce České asociace pojišťoven.

Ve třetí z kategorií, Technologickém a energetickém právu, byla oceněna Jana Osadská z Pražské plynárenské distribuce, která působí jako podniková právnička v energetickém sektoru již osm let. Jako specialistka v oblasti právní úpravy cenotvorby a regulace síťových odvětví se účastnila řady pracovních skupin v oblasti energetické legislativy, a to jak pod záštitou Českého plynárenského svazu, tak i pod záštitou ministerstva průmyslu a obchodu.

Další, již tradiční kategorií je Podniková právní kancelář. V minulosti v ní ocenění získal například tým právníků společností Pražská energetika, Siemens, ArcelorMittal anebo Škoda auto. Letošní uznání putuje do společnosti ČEZ. „V loňském roce došlo k rozšíření agendy týmu, posílení o nové specialisty s ambicí poskytovat komplexní právní služby pro interní zákazníky v mnohem větším rozsahu, než tomu bylo doposud. A tato ambice se postupně naplňuje,“ popsala porota. Agenda útvaru právní služby zahrnuje jak oblast korporátního práva, ve kterém je jedním z nejuznávanějších na trhu, tak oblast smluvních vztahů, kde je aktuální velkou výzvou řešení komplexních otázek spojených se zadáváním veřejných zakázek. Tým pod vedením Patrika Budeše kromě toho metodicky zastřešuje právní agendu celého koncernu ČEZ.

Předposlední je kategorie Samostatný podnikový právník. Vítězkou se stala Eva Havlová, která působí v jednom z největších podniků zemědělského zásobování a nákupu v republice, ZZN Pelhřimov z koncernu Agrofert. „Většinu svých aktivních let pracovala na pozici podnikového právníka sama, bez kolegů. Pracuje rychle a spolehlivě. S odstupem a bez emocí dokáže řešit i krizové situace. Její silnou stránkou je práce v oblasti závazkových vztahů a činnost v předcházení a zajištění potenciálních pohledávek,“ zdůvodnila její výhru porota.

Poslední kategorií pak byla Perspektiva 2017, která je určená mladým nadějím. Její laureát, Lukáš Buzek z České pošty, se jako odborník na zákon o poštovních službách významně podílel na vytváření právní pozice pošty na trhu. „V rámci své agendy se věnuje zejména oblasti poštovního a soutěžního práva. Rovněž zastupuje Českou poštu v nejvýznamnějších správních řízeních vedených ze strany Českého telekomunikačního úřadu a řeší tuto problematiku rovněž ve vztahu k evropským pravidlům pro poskytování veřejných podpor,“ zdůvodnila porota.

Zdroj: Unie podnikových právníků