oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Tomáš Plavec: Zamilovaná dcera okresního tajemníka a jiné případy venkovského advokáta

publikováno: 13.06.2014

Beletris, Praha 2014, 94 stran, 130 Kč.

Nakladatelství Beletris vydalo půvab­nou knížku humorných advokátských po­vídek z dob předlistopadových i součas­ných. Autorem je polní a luční advokát v Chrudimi. Příběhy se odehrávají již od doby, kdy advokátů bylo málo a práv­nický svět byl mnohem menší a osobněj­ší než v době současné. Příběhy věrně a vtipně ilustrují práci běžného advo­káta v proměnách času. Pro pamětníky jsou první příběhy nostalgickou připo­mínkou dob minulých, pro mladé tro­chou historické paměti. Pro všechny ge­nerace advokátů jsou příběhy vtipnou četbou, která vyvolává příjemný pocit stavovské sounáležitosti a pocit jistého uspokojení z toho, jak podobné máme starosti a problémy s klienty i s právem. Soudničky jsou doplněny výkladový­mi slovníčky pro komunikaci advoká­ta s klientem. Například: „Pan doktor na tom pracuje a v nejbližší době to po­dáme k soudu“ znamená „pan doktor to někam založil, pokusím se to najít a dát mu to navrch těch nevyřízených věcí“.

Jde o publikaci vydařenou, která mů­že zaujmout a pobavit všechny genera­ce právníků i laiků.

 

 Můžete koupit Z D E.

 * JUDr. Pavel Blanický, advokát v Praze