Tomáš Plavec: Zamilovaná dcera okresního tajemníka a jiné případy venkovského advokáta


publikováno: 13.06.2014

Nakladatelství Beletris vydalo půvab­nou knížku humorných advokátských po­vídek z dob předlistopadových i součas­ných. Autorem je polní a luční advokát v Chrudimi. Příběhy se odehrávají již od doby, kdy advokátů bylo málo a práv­nický svět byl mnohem menší a osobněj­ší než v době současné. Příběhy věrně a vtipně ilustrují práci běžného advo­káta v proměnách času. Pro pamětníky jsou první příběhy nostalgickou připo­mínkou dob minulých, pro mladé tro­chou historické paměti. Pro všechny ge­nerace advokátů jsou příběhy vtipnou četbou, která vyvolává příjemný pocit stavovské sounáležitosti a pocit jistého uspokojení z toho, jak podobné máme starosti a problémy s klienty i s právem. Soudničky jsou doplněny výkladový­mi slovníčky pro komunikaci advoká­ta s klientem. Například: „Pan doktor na tom pracuje a v nejbližší době to po­dáme k soudu“ znamená „pan doktor to někam založil, pokusím se to najít a dát mu to navrch těch nevyřízených věcí“.

Jde o publikaci vydařenou, která mů­že zaujmout a pobavit všechny genera­ce právníků i laiků.

 

 Můžete koupit Z D E.

 * JUDr. Pavel Blanický, advokát v Praze