oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Titul Zákon roku 2016 získalo zveřejňování otevřených dat

publikováno: 22.06.2017

V anketě Zákon roku 2016 zvítězilo bohatství otevřených dat. V rámci hlasování o tom rozhodla více jak čtvrtina (26,4 %) podnikatelů, firem a odborné veřejnosti. Fenomén potřeby práce s daty tak předstihl kontroverzní zákon o elektronické evidenci tržeb (20,3 %), na třetím místě skončil nový zákon o zadávání veřejných zakázek (16,4 %).

Anketa, kterou pořádá advokátní kancelář Ambruz & Dark Deloitte Legal, hodnotí nejlepší legislativní počin loňského roku ovlivňující české podnikání. Jejím cílem je přispět k diskuzi mezi českými podnikateli, politiky a odbornou veřejností o kvalitě právních předpisů. Kupříkladu v loňském roce zvítězil registr smluv. 

Anketa je součástí širšího projektu, který pravidelně přináší názory na legislativní rámec podnikání v České republice. Letošního ročníku s podtitulem Právo pro byznys se prostřednictvím online dotazníku a fyzických hlasovacích lístků zúčastnilo 360 zástupců z podnikatelského prostředí. 

Zákon roku je společným projektem firem, asociací, neziskových organizací a dalších subjektů angažujících se v oblasti úrovně regulace českého podnikání. V letošním roce se nově zapojil Svaz průmyslu a dopravy, Svaz obchodu a cestovního ruchu nebo Hospodářská komora. Partnerství a záštitu nad projektem převzala Česká advokátní komora. Společnou ambicí projektu je být nepřehlédnutelnou obsahovou iniciativou sdružující pohledy respektovaných odborníků na českém trhu.

Výsledky:  

„Výsledky naznačují, že pročištění legislativy od starých předpisů, jejich sjednocování a zpřehlednění a obecně nezahlcování dalšími předpisy jsou pro podnikatele důležité – společně by tato témata pod příslušnými dvěma nominacemi získaly nejvíce hlasů, nejsou však pro podnikatele nyní prioritou. Nejméně urgentně vnímají potřebu chránit podnikatelské know-how v EU. Tento poslední bod bude vhodné podnikatelskou veřejností dál analyzovat – jestli je to proto, že nevnímá potřebu sjednocení ochrany v Unii, nebo zlepšení ochrany jako takové,“ komentoval výsledky Tomáš Babáček, předseda Nominační rady projektu Zákon roku a advokát z Deloitte Legal. 

Z rozložení hlasů vyplývá, že v roce 2016 zákonodárci a autoři zákonů nedali českému podnikatelskému prostředí žádný zásadnější právní předpis, který by výrazně převážil ostatní. 

Tradičně hýbou podnikatelským prostředím veřejné zakázky a daňová legislativa. „Na popředí zájmu se však postupně dere regulace technologií. Podnikatelé si, zdá se, postupně uvědomují i možný kladný vliv regulace byznysu – budování infrastruktury a standardů, které vytváří nové trhy a rovné podmínky a pravidla na nich. Výsledky napovídají, že čeští podnikatelé budou vědět, jak online přístup k veřejným rejstříkům ve strojově čitelném formátu proměnit svou inovativností v něco nového a prospěšného,“ dodává Babáček. 

Robert Němec, advokát a místopředseda České advokátní komory dodal: „Rád bych jménem ČAK, která převzala odbornou záštitu nad anketou Zákon roku, poděkoval organizátorům soutěže za jejich snahu o kultivaci legislativního prostředí v České republice prostřednictvím této ankety. Výsledky ankety ukazují, že odborná a podnikatelská veřejnost oceňuje a vítá legislativní změny, které vedou ke kultivaci a narovnání podnikatelského prostředí a transparentnosti veřejné sféry, při současném respektování požadavků na minimalizaci zbytečné byrokracie.“