oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Světové fórum mediačních center poprvé v Praze

autor: JUDr. Martina Doležalová
publikováno: 31.07.2013

Počátkem června 2013 se konala v pražském paláci Dunaj konference Světového fóra mediačních center, které se účastnilo na 80 účastníků z celého světa (kromě evropských mediátorů též advokáti – mediátoři z Austrálie, Libanonu, USA i severoafrických zemí).

Program začal již v předvečer pracovního setkání uvítacím „koktejlem“ pro účastníky, kde hosty pozdravil JUDr. Petr Uhlíř, člen představenstva ČAK, a dále zástupci Union Internationale des Avocats – Colin Wall a Thierry Garby, duchovní otec a zakladatel tohoto fóra. Jelikož setkání se pravidelně každých devět  měsíců opakují v různých geografických destinacích, většina účastníků se již osobně zná, což této akci dodává přátelský až důvěrný ráz. Nikoli však uzavřený, naopak celé fórum je otevřené novým kolegům.

Setkání v Praze bylo už 18. v pořadí a středem zájmu byla tentokrát zejména mediace pro banky a finanční instituce, mediace ve sportu, otázka success fee v mediaci, spotřebitelské mediace, on-line mediace a prevence sporů.

Pracovní část následujícího dne začala uvítáním Mgr. Františka Korbela, náměstka ministra spravedlnosti, dr. Romana Fialy, místopředsedy Nejvyššího soudu České republiky a dr. Antonína Mokrého, místopředsedy ČAK pro mezinárodní vztahy. Účastníky přivítala za organizátory dr. Martina Doležalová za ČAK a Colin Wall za zahraniční stranu. 

Před samotnou konferencí se konala tisková konference se zástupci odborného tisku, kdy byly zodpovězeny otázky, které zajímají odbornou veřejnost. Následně se již program ubíral následujícím směrem: prvním z témat byla problematika tlumočení v mediaci. Skvělou prezentaci podala dr. Xiaohui Yuan z univerzity v Nottinghamu. Poukázala na důležitost neutrality tlumočníka (vybírá jej mediátor), jeho empatičnost i dostatečnou přípravu před samotným procesem.

Tento panel byl následován panelem „Mediace v oblasti sportu“, vedeným mediátorkou dr. Ozlem Susler, vyučující na univerzitě v Melbourne v Austrálii (La Trobe University). Mediace se demonstrovala v oblasti socceru (prezentace prof. Luigiho Fumagalli z univerzity v Miláně), a dále i v obecné rovině ředitelem Centra řešení sporů ve sportu v Ženevě (p. Frank Fowlie).

Jedním z nejvíce sledovaných panelů byl panel o success fee v mediaci vedený Patrickem Van Leynseelem, kde bylo projednáváno, za jakých podmínek je možno sjednat success fee (lépe Satisfaction Fee) ve smlouvách o provedení mediace. K tomuto tématu doporučuji čtenáři přečíst si článek uveřejněný v minulém čísle BA (č. 6/2013) na toto téma. Panelu se účastnil i český zástupce Mgr. Robert Cholenský spolu s Peterem Phillipsem (známý americký mediátor) a Robertou Regazzoni (zástupkyně Arbitrážní komory v Miláně). Panel ohledně mediací v bankách a finančních institucích spolu s panelem týkajícím se on-line mediace završil první den pracovní části. Zejména on-line mediace prezentovaná přes skype Colinem Rulem (advokát působící v San Jose v USA) podtrhla stále sílící trend v mediaci a byla opravdovým „překvapením“ v možnostech, jak lze též praktikovat mediaci on-line.

Panel o success fee v mediaci. Zleva R.Regazzoni, R. Cholenský, P.V.Leynseele, P. Phillips.Druhý pracovní den začal panelem spotřebitelské mediace, který vedla Katarina Kresal, ředitelka ECDR v Lublani ve Slovinsku. Již tradičně zkušenosti tohoto Centra alternativního řešení sporů (které vede spolu s bývalým slovinským ministrem spravedlnosti Alešem Zalarem) byly až ohromující v tom, co všechno lze v této oblasti dosáhnout při veškerém nasazení. Dalšími členy tohoto panelu byla pí Jocelyne Canetti z Paříže a český zástupce dr. Martin Svatoš.

Další část pracovního programu pojednávala o účinných opatřeních v prevenci sporů (vč. formulace smluvních ujednání) panelistů Christophera Mierse (Londýn), p. Michela Nardina (Lausanne, Švýcarsko) a Colina Walla (Hongkong) a pokračovala dvěma panely praktických otázek. První z panelů ve složení Fabienne Van der Vleugel, Martina Doležalová, Andreja Kokalj, Zoe Giannopoulou byl určen novým začínajícím mediátorům, druhý panel ve složení Jeffry Abrams, Thierry Garby, Helena De Backer a Giovanni de Berti pak byl panelem velmi zkušených mediátorů, kteří pokračovali v zodpovídání dotazů očima zkušených a letitých praktiků.

Panel o spotřebitelské mediaci vedli (zleva doprava): Aleš Zalar, Jocelyne Canetti, Martin Svatoš a Katarina KresalPoslední část pracovního programu pak tvořily tradičně zprávy z Center – zde bych podtrhla důležitý panel týkající se vzájemného uznávání akreditací, kde byly prezentovány nové projekty (Go to mediation! – nový projekt financovaný Evropskou komisí), a možností fungovat jako mediátor v jiných zemích EU. Panel vedla dr. Martina Doležalová a „její“ panel tvořila Helena De Backer (bMediation v Bruselu), Sophie Henry (CMAP Paříž) a Irena Vanenkova (IMI, Netherlands).

Společenskou část programu, která dotvářela celkově přátelské a uvolněné prostředí konference, měl tvořit výlet parníkem po Vltavě spolu s večeří a jazzovou kapelou, který se však pro povodně nekonal. Nahradil ho však narychlo (nicméně ve stejné kvalitě) zařízený večer v Kaiserštejnském paláci (rovněž s hudbou).

Celkově se konference v Praze velmi líbila, organizátoři obdrželi řadu děkovných dopisů.
Materiály týkající se jednotlivých panelů konference najdete na webových stránkách Komory http://www.cak.cz pod oddílem Mediace – Aktuality.

JUDr. Martina Doležalová

Foto: ČAK