oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Studijní pobyty u evropských soudních instancí

autor: Odbor mezinárodních vztahů
publikováno: 25.08.2014

Česká advokátní komora – Odbor mezinárodních vztahů vás zve na již tradiční studijní pobyty u evropských soudních instancí, a to konkrétně u Soudního dvora EU a Tribunálu v Lucemburku a u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Soudní dvůr EU

V tomto roce je návštěva pro zájemce připravena ve dnech 13. – 14. 10. 2014.

Případné organizační informace se dozvíte na: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=13002.

V minulém roce měli účastníci studijního pobytu možnost odborně diskutovat a následně poobědvat s prof. Malenovským a prof. Pelikánovou. České skupině se vedle těchto významných soudců věnovali i ostatní zaměstnanci, díky nimž získali zajímavé informace a zkušenosti.

Většinou se jedná o přednášky, zaměřené velmi praktickým způsobem na činnost advokátů. Například proběhlo setkání s dr. Petrou Škvařilovou – Pelzl z oddělení výzkumu a dokumentace. Její prezentace spočívala ve vyhledávání důležitých dokumentů týkajících se sporů na webových stránkách CVRIA nebo setkání s právníky paní Andovou z registračního oddělení (Registry) Tribunálu a panem Aleksejevem z toho samého oddělení, ale pro Soudní dvůr. Hovořili převážně o vadách, kterých se advokáti dopouštějí v podáních nebo o systému e-Curia, s jehož pomocí lze elektronicky podání zaslat.

Zajímavá byla i debata s českým tlumočníkem panem Kadeřávkem, který se vyjadřoval k problematice pronesených řečí před soudy, a to se zaměřením na řeči advokátů – např. jejich strukturu nebo způsob projevu.

Poslední den studijního pobytu se pak posluchači účastní veřejného slyšení. V minulém roce to bylo jednání Tribunálu ve věci  T-68/09 společnost Soliver vs. Evropská komise.

Evropský soud pro lidská práva

V tomto roce je návštěva pro zájemce připravena ve dnech 10. – 12. 11. 2014.

Více organizačních informací se dozvíte na: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=13077.

Tento studijní pobyt byl rozdělen minulý rok do tří dnů, kdy první dva dny probíhalo setkávání s významnými zaměstnanci ESLP a třetí den se čeští zástupci advokacie zúčastnili veřejného jednání ve věci Svinarenko  a Slyadev proti Rusku.

První den probíhalo setkání s dr. Evou Hubálkovou, vedoucí česko-estonsko-ukrajinského oddělení ESLP, Patrickem Titiunem, vedoucím kanceláře předsedy ESLP, Hasanem Bakircim, vedoucím oddělení Filtrační sekce kanceláře ESLP a nakonec s dr. Pejchalem, soudcem ESLP za Českou republiku. Debaty byly velmi zajímavé a zaměřené na advokátní praxi, resp. na informace, které jsou pro advokáty při podávání stížností k ESLP velmi užitečné.

Druhý den studijního pobytu probíhal velmi podobně jako ten první, tedy setkávání a velmi zajímavé diskuse se zástupci ESLP, kterými tento den byly: Nora Binder, vedoucí knihovny ESLP, Peter Kempees, vedoucí oddělení spravedlivého zadostiučinění, Corinne Amat, vedoucí oddělení odboru výkonu rozsudků ESLP, Dr. Vogl, vedoucí odboru vnějších vztahů Rady Evropy, Petr Hnátik, zástupce Výboru proti mučení a nelidskému zacházení a v poslední řadě dr. Kučera, právník Kanceláře ESLP. Již velmi zajímavé bylo úvodní setkání s Norou Binder, která nás seznámila především s fungováním systému HUDOC, tedy vyhledavačem judikatury ESLP. Velký úspěch měla přednáška dr. Kučery, který své slovo zaměřil na judikaturu spojenou se Slovenskou republikou a velmi prakticky a detailně popisoval jednotlivé případy. Současně byl účastníkům ukázán spis vedený ESLP a velmi prakticky bylo upozorněno na chyby, které nejčastěji stěžovatelé činí při podávání stížností.