oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

STUDIJNÍ CESTA PRO ADVOKÁTY A ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTY K SOUDNÍMU DVORU EU

publikováno: 08.09.2017

Odbor mezinárodních vztahů ČAK organizuje studijní cestu pro advokáty a koncipienty k Soudnímu dvoru EU a připravil bohatý a zajímavý program.

Určeno pro: Advokáty i advokátní koncipienty. Znalost anglického jazyka nutná.
Kdy: 2. – 4. října 2017
Kam: Lucemburk – návštěva Soudního dvora Evropské unie (SDEU)
Program: Program zahrnuje komentované soudní jednání, návštěvy knihovny a prostor Soudního dvora, obecné přednášky o fungování Soudu, představení jednotlivých právních profesí v rámci Soudu (právní lingvisté, tlumočníci) a dle možností také přednášky soudců, generálních advokátů a dalších pracovníků Soudu ze soudní praxe, o aktuální judikatuře SDEU a dalších zajímavostech v souvislosti s vývojem v Evropě. Cílem tohoto studijního pobytu je také ukázat advokátům možnosti implementace a aplikace evropského práva a Listiny základních práv EU. Podrobný program obdrží účastníci studijní cesty do konce září.
Finance: Výdaje spojené s touto studijní cestou si hradí účastníci sami, ČAK na pobyt finančně nepřispívá.
Odbor mezinárodních vztahů ČAK cestu organizačně zajišťuje a bude nápomocen při výběru ubytování a letenek.
Přihlášky: Zájemci, nechť kontaktují Mgr. Milana Janouška z Odboru mezinárodních vztahů ČAK, a to emailem: janousek@cak.cz, nebo telefonicky: 273193144 co nejdříve!

Odbor mezinárodních vztahů ČAK