oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Šťastná sedmička pro Právní prostor

publikováno: 26.04.2017

Kaleidoskop právních témat se znovu otevřel ve dnech 25. až 26. dubna 2017 na kongresu Právní prostor v sečském hotelu Jezerka. Letos to je již po sedmé. Tradičním pořadatelem je právní systém Codexis společnosti Atlas Consulting a jedním z jeho mediálních partnerů je i letos opět Bulletin advokacie. Mezi přednášejícími prvního dne nechyběli významní advokáti a představitelé České advokátní komory.

První konferenční den, jehož moderování se ujal osvědčený Mgr. et Mgr. Michal Vávra, advokát, který nyní vede pobočku své kanceláře ve Vídni, byl věnován v prvních odborných blocích občanskému a trestnímu právu, odpolední program pak patřil vybraným problémům z oblasti mezinárodního práva soukromého, zadávání veřejných zakázek, jakož i vysoce aktuálnímu tématu restituční tečky. 

Blok insolvenčního a exekučního práva otevřel člen představenstva ČAK, advokát, insolvenční správce se zvláštním povolením a předseda sekce pro insolvenční právo ČAK, JUDr. Michal Žižlavský, se svým příspěvkem o aktuálních změnách a trendech v oblasti insolvence a restukturalizace. „Otázka zní, zda mají podniky v insolvenčním řízení dostat ještě druhou šanci na svoji záchranu. Nová legislativa jim totiž nyní dává možnosti a právní nástroje k sanaci, oddlužení a restrukturalizaci, které jsou příjemnějšími alternativami dřívější jediné možnosti – konkursu,“ zeptal se na úvod JUDr. Žižlavský a ve svém příspěvku vyjmenoval všechna pro i proti, která si s sebou novela insolvenčního zákona nese. I přesto nová právní úprava v zásadě a celkem oprávněně přináší pozitivní očekávání, ale teprve čas ukáže, jak se trend druhé šance pro obchodní společnosti v insolvenci projeví v praxi.

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb., advokát AK Rowan Legal, přední odborník v oblasti práva informačních technologií a člen kontrolní rady ČAK, se pak obsáhle zabýval strategií volby práva ve vztazích s mezinárodním prvkem, což je v současných přeshraničních smluvních vztazích téma víc než aktuální. Vysvětlil, kdy, proč a jak si strany mohou zvolit právo, kterým se jejich případ bude řídit, kdy je to výhodné, kdy naopak nikoliv, u jakých smluv je volba práva omezena a kdy zcela vyloučena. 

Posledním úterním přednášejícím kongresu byl pražský advokát, regionální představitel ČAK pro region Praha a člen kárné komise ČAK, JUDr. Petr Meduna se svým příspěvkem nazvaným „Restituce 1991-2018: opravdu tečka?“ Obsahem jeho vystoupení byl pochopitelně zákon č. 185/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Vzhledem k tomu, že stále ještě zůstává nevypořádán majetek zhruba 55 tisíc restituentů či jejich dědiců, byla to zatím jen tečka za prvním dnem programu Právního prostoru. 

Druhý den pokračuje dalšími bloky z občanského a finančního práva i aktuálními otázkami justice.

Podrobnou zprávu z konference pro vás připravujeme jak pro tištěný Bulletin advokacie, tak ji v nejbližších dnech naleznete i zde na http://www.bulletin-advokacie.cz/.

Autor: PhDr. Dagmar Koutská

Foto: Vojtěch Orlík