oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Startuje devátý ročník ankety Zákon roku

publikováno: 16.02.2018

Podnikatelé již podeváté rozhodnou o nejlepším právním předpisu, který má pozitivní dopad na byznys. Projekt letos vedle hlasování o nejlepší zákon otevírá diskusi oborových autorit na vývoj české legislativy podnikatelského prostředí. Projekt organizuje poradenská společnost Deloitte a její advokátní kancelář Ambruz & Dark Deloitte Legal. Nad letošním ročníkem převzala záštitu Hospodářská komora ČR a Česká advokátní komora.

Hlasování se pravidelně účastní stovky zástupců firem. Do ankety jsou nominovány právní předpisy přijaté v uplynulém kalendářním roce s významným dopadem na podnikatelské prostředí. Nominační rada, složená dvou desítek autorit z různých oblastí nejen podnikání, vybrala pět právních počinů, o nichž může odborná veřejnost hlasovat do konce března 2018: 

Hlasování bude probíhat na půdě jednotlivých partnerů, organizátora a na adrese http://www.zakonroku.cz/Anketa?ident=cak. Výsledky pak budou známy v první polovině dubna. 

„Zákon roku podněcuje v Česku diskusi o tom, jak má regulace podnikání vypadat, a šíří povědomí o pozitivním vlivu, jaký podnikatelé na tuto regulaci mohou mít. Konsensus a mobilizace je něco, co česká podnikatelská obec potřebuje jako sůl – ostatně jako celá česká společnost. Jsem rád, že se na důležitosti této diskuse shodne tolik významných aktérů českého právního podnikatelského prostředí, jako jsou například Hospodářská komora ČR a Česká advokátní komora,“ říká Tomáš Babáček, předseda nominační rady ankety Zákon roku a advokát Deloitte Legal. 

Web o české legislativě pro podnikání 

Nedílnou součástí projektu je webová platforma s články, komentáři a názory odborníků s podtitulem Právo pro byznys. Chce poskytnout prostor pro vyjádření hlasu směrem k předkladatelům zákonů. „Budou z ní moci čerpat média i odborná veřejnost,“ dodává Babáček. 

„Česká advokátní komora velice oceňuje anketu zákon roku. České legislativní prostředí je velice nepřehledné – v současné době máme v platnosti cca 10 000 zákonů. Některé zákony jsou dávno překonané, v praxi nevyužívané a přesto zůstávají součástí našeho právního řádu. S ohledem na neexistenci oficiální elektronické sbírky zákonů je český právní řád značně nepřehledný,“ komentuje smysl zapojení České advokátní komory do projektu její místopředseda Robert Němec a dodává: „Stalo se jistým nešvarem, že exekutiva řeší většinu společenských problémů změnou zákonů, ačkoliv by někdy bylo na místě uvažovat o jiném řešení v rámci exekutivy. Takzvané kritérium nezbytnosti zákonné úpravy je často opomíjeno. Samotný legislativní proces je pak značně problematicky, neboť některé zákony jsou přijímány ukvapeně, bez náležité předcházející odborné diskuse, což následně vede k přijímání nesystematických pozměňovacích návrhů. Nově přijaté zákony jsou následně krátce po svém přijetí často měněny prostřednictvím novelizací.“ 

„Právní regulace patří mezi problematiku, která české podnikatele trápí nejvíce. Jsem proto rád, že Hospodářská komora České republiky převzala záštitu nad projektem Zákon roku. Zároveň považuji za velmi důležité vyzdvihnout ty právní předpisy, které podnikatelé v minulém roce vnímali nejpozitivněji,“ uvádí Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory České republiky. 

„Obecně platí, že podnikatelé ocení nejvíce, když stát do podnikání příliš nezasahuje a nechá je v klidu podnikat. Považuji proto za symbolické, že mezi nejdiskutovanější právní předpisy se za loňský rok zařadil nález ústavního soudu, kde ústavní soud vystupuje jako negativní zákonodárce a zastavuje spuštění třetí a čtvrté etapy elektronické evidence tržeb,“ dodává Jan Mandík, vedoucí oddělení legislativy, informací a poradenství Hospodářské komory České republiky.