oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Správní a soudní řízení zdržují dopravní stavby i o několik let

publikováno: 12.03.2019

Desítky silničních a železničních staveb v současnosti zdržují dlouhotrvající soudní a správní řízení. Řada z nich trvá i několik let. Stavby komplikují zejména rozpory kolem stavebních a územních povolení, případně vyhodnocení ekologických dopadů staveb. Vyplývá to z materiálu ministerstva dopravy. Vlekoucí se správní řízení by měla urychlit novela zákona o urychlení dopravních staveb, k povolení bude potřeba méně podrobná dokumentace, úřady budou mít lhůty.

Dlouhotrvající správní řízení zdržují především dálniční stavby. Zatímco v sousedním Německu trvá přípravná fáze kolem sedmi let, v Česku je to více než deset let. Urychlit přípravnou fázi by měla připravovaná novela. Ta by podle návrhu ministerstva měla umožnit povolení stavby v jediném řízení s méně podrobnou dokumentací. Úřady tak budou potřebovat méně závazných stanovisek a souhlasů, které jsou nutné pro realizaci staveb.

Další novinkou by byly kauce za každé odvolání v povolovacích řízeních. Ministerstvo tím chce zamezit zneužívání námitek, které často zdržují celou přípravu i déle než o rok.

Stát chce také pro úřady stanovit lhůtu pro vydání závazného stanoviska potřebných při povolování staveb do 30 dnů, u komplikovaných případů pak do 60 dnů. V případě nevydání stanoviska ve lhůtě by pak řízení počítalo s uplatněním fikce souhlasu. Zrychlit by mělo i vyvlastňování pozemků. Územní řízení by mohl usnadnit také nový územní rozvojový plán, který bude podrobnější než současné nástroje územního rozvoje.

Dopravní stavby zdržují i soudní spory. Více než tři roky se táhnou soudní řízení kvůli sporům o vydané územní rozhodnutí na D3 u Nažidel, silnici I/55 u Břeclavi nebo vyvlastnění pozemků na úseku D48 Rychlatice-Frýdek-Místek. Průtahy soudních sporů komplikují i další silniční projekty.

Návrh novely zákona o urychlení dopravních staveb navazuje na loňské úpravy zákona, které měly například usnadnit vyvlastňování pozemků pomocí tzv. mezitímního rozhodnutí.

Zdroj: ČTK

Foto: Pixabay