oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Sportovní bridž nespadá pod sport a nemůže být osvobozen od daně ve smyslu směrnice o DPH

publikováno: 26.10.2017

Soudní dvůr EU však nevyloučil, že členské státy mohou mít za to, že sportovní bridž spadá pod pojem „kulturní služby“ ve smyslu této směrnice.

The English Bridge Union (EBU) je národním neziskovým svazem, který zajišťuje právní úpravu a rozvoj sportovního bridže v Anglii. Tuto karetní hru představuje forma bridže, která se hraje na soutěžích na vnitrostátní i mezinárodní úrovni, přičemž každé družstvo postupně hraje se stejným balíčkem karet jako jejich protihráči u jiných stolů. Výsledky závisí na konkrétním výkonu.


EBU organizuje sportovní bridžové turnaje a za účast na nich si od hráčů účtuje vstupní poplatky. Z těchto poplatků odvádí DPH. EBU požádal o vrácení této daně na základě směrnice o DPH (Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006). Má za to, že se na něj musí vztahovat osvobození od daně, která směrnice přiznává určitým poskytnutím služeb, které úzce souvisejí s provozováním sportu.

Daňová správa tuto žádost zamítla z důvodu, že z ustanovení, na jejichž základě je od daně osvobozeno poskytnutí určitých služeb „úzce souvisejících s provozováním sportu“, vyplývá, že „sport“ musí zahrnovat významný tělesný aspekt. EBU podal proti rozhodnutí daňové správy žalobu, která byla zamítnuta, proto žádá Soudní dvůr o odpověď na otázku, zda jde o „sport“ ve smyslu směrnice o DPH.

 

Soudní dvůr v rozsudku nejprve uvedl, že byl vyzván k tomu, aby určil nikoli význam pojmu „sport“ obecně, ale aby jej vyložil v rámci směrnice o DPH. Vzhledem k tomu, že v této směrnici není uvedena žádná definice pojmu „sport“, tento výraz musí být určen na základě ustálené judikatury v souladu s obvyklým smyslem, který má v běžném jazyce, s přihlédnutím ke kontextu, ve kterém je použit, a cílům, které sleduje právní úprava.


Soudní dvůr má za to, že v kontextu osvobození od DPH, které musí být předmětem restriktivního výkladu, se výklad pojmu „sport“ uvedeného ve směrnici o DPH omezuje na činnosti odpovídající obvyklému smyslu tohoto výrazu, které se vyznačují nezanedbatelným tělesným aspektem.  Soudní dvůr sice připouští, že sportovní bridž vyžaduje logiku, paměť, strategii a může představovat prospěšnou činnost pro duševní i tělesné zdraví těch, kteří ji provozují pravidelně, má však za to, že skutečnost, že je určitá činnost prospěšná pro tělesné i duševní zdraví, není sama o sobě dostatečná k učinění závěru, že tato činnost spadá pod pojem „sport“ ve smyslu směrnice o DPH. Soudní dvůr dospěl k závěru, že taková činnost, jako je sportovní bridž, nespadá pod pojem „sport“ ve smyslu směrnice o DPH.

Soudní dvůr však uvedl, že takový výklad nepředjímá otázku, zda by činnost zahrnující tělesný aspekt, který se jeví jako zanedbatelný, mohla spadat pod pojem „kulturní služby“ ve smyslu směrnice o DPH, jestliže tato činnost zaujímá s ohledem na její provozování, historii a tradice, k nimž patří, takové místo v rámci sociálního a kulturního dědictví dané země, že ji lze považovat za součást její kultury.

 

Zdroj: Soudní dvůr EU