Sportovní bridž nespadá pod sport a nemůže být osvobozen od daně ve smyslu směrnice o DPH


publikováno: 26.10.2017

The English Bridge Union (EBU) je národním neziskovým svazem, který zajišťuje právní úpravu a rozvoj sportovního bridže v Anglii. Tuto karetní hru představuje forma bridže, která se hraje na soutěžích na vnitrostátní i mezinárodní úrovni, přičemž každé družstvo postupně hraje se stejným balíčkem karet jako jejich protihráči u jiných stolů. Výsledky závisí na konkrétním výkonu.


EBU organizuje sportovní bridžové turnaje a za účast na nich si od hráčů účtuje vstupní poplatky. Z těchto poplatků odvádí DPH. EBU požádal o vrácení této daně na základě směrnice o DPH (Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006). Má za to, že se na něj musí vztahovat osvobození od daně, která směrnice přiznává určitým poskytnutím služeb, které úzce souvisejí s provozováním sportu.

Daňová správa tuto žádost zamítla z důvodu, že z ustanovení, na jejichž základě je od daně osvobozeno poskytnutí určitých služeb „úzce souvisejících s provozováním sportu“, vyplývá, že „sport“ musí zahrnovat významný tělesný aspekt. EBU podal proti rozhodnutí daňové správy žalobu, která byla zamítnuta, proto žádá Soudní dvůr o odpověď na otázku, zda jde o „sport“ ve smyslu směrnice o DPH.

 

Soudní dvůr v rozsudku nejprve uvedl, že byl vyzván k tomu, aby určil nikoli význam pojmu „sport“ obecně, ale aby jej vyložil v rámci směrnice o DPH. Vzhledem k tomu, že v této směrnici není uvedena žádná definice pojmu „sport“, tento výraz musí být určen na základě ustálené judikatury v souladu s obvyklým smyslem, který má v běžném jazyce, s přihlédnutím ke kontextu, ve kterém je použit, a cílům, které sleduje právní úprava.


Soudní dvůr má za to, že v kontextu osvobození od DPH, které musí být předmětem restriktivního výkladu, se výklad pojmu „sport“ uvedeného ve směrnici o DPH omezuje na činnosti odpovídající obvyklému smyslu tohoto výrazu, které se vyznačují nezanedbatelným tělesným aspektem.  Soudní dvůr sice připouští, že sportovní bridž vyžaduje logiku, paměť, strategii a může představovat prospěšnou činnost pro duševní i tělesné zdraví těch, kteří ji provozují pravidelně, má však za to, že skutečnost, že je určitá činnost prospěšná pro tělesné i duševní zdraví, není sama o sobě dostatečná k učinění závěru, že tato činnost spadá pod pojem „sport“ ve smyslu směrnice o DPH. Soudní dvůr dospěl k závěru, že taková činnost, jako je sportovní bridž, nespadá pod pojem „sport“ ve smyslu směrnice o DPH.

Soudní dvůr však uvedl, že takový výklad nepředjímá otázku, zda by činnost zahrnující tělesný aspekt, který se jeví jako zanedbatelný, mohla spadat pod pojem „kulturní služby“ ve smyslu směrnice o DPH, jestliže tato činnost zaujímá s ohledem na její provozování, historii a tradice, k nimž patří, takové místo v rámci sociálního a kulturního dědictví dané země, že ji lze považovat za součást její kultury.

 

Zdroj: Soudní dvůr EU