oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Společnost adidas se může bránit proti zápisu dvou paralelních pruhů na botách jako ochranné známky Unie

publikováno: 03.03.2018

Existuje nebezpečí, že by přihlášené ochranné známky v projednávané věci neprávem těžily ze starší ochranné známky společnosti adidas tvořené třemi paralelními pruhy na botě

V letech 2009 a 2011 podala belgická společnost Shoe Branding Europe u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) přihlášky dvou ochranných známek Evropské unie (vyobrazení níže vlevo), z nichž jedna se týkala obuvi a druhá bezpečnostní a ochranné obuvi. 

Německá společnost adidas podala proti zápisu těchto ochranných známek námitky, přičemž uplatňovala mimo jiné jednu ze svých ochranných známek vyobrazenou níže vpravo:

 

Ochranné známky přihlášené k zápisu společností Shoe Branding Europe

Ochranná známka uplatněná společností adidas v námitkách proti přihláškám společnosti Shoe Branding Europe

 

Rozhodnutími z let 2015 a 2016 EUIPO vyhověl námitkám společnosti adidas a zápisy obou ochranných známek přihlášených společností Shoe Branding Europe zamítl. 

EUIPO měl zejména za to, že s ohledem na určitou podobnost kolidujících ochranných známek, totožnost nebo podobnost výrobků označených těmito ochrannými známkami, jakož i velmi dobré jméno starší ochranné známky společnosti adidas existuje nebezpečí, že si relevantní veřejnost vytvoří mezi kolidujícími ochrannými známkami spojitost a že užívání přihlášených ochranných známek bude neprávem těžit z dobrého jména ochranné známky společnosti adidas, aniž by k tomuto užívání existoval v daném případě řádný důvod.

Rozsudky Tribunál Evropské unie zamítl žaloby, které společnost Shoe Branding Europe podala proti dvěma zmíněným rozhodnutím EUIPO, a tato rozhodnutí tímto potvrdil. 

Podle Tribunálu se EUIPO nedopustil nesprávného posouzení tím, že měl zejména za to, že i) je pravděpodobné, že užívání přihlášených ochranných známek bude neprávem těžit z dobrého jména ochranné známky společnosti adidas, a že ii) společnost Shoe Branding Europe neprokázala existenci řádného důvodu k užívání přihlášených ochranných známek. 

Pokud jde o ochrannou známku přihlášenou společností Shoe Branding Europe v roce 2009 pro obuv, je třeba připomenout, že Tribunál rozhodoval v této věci již podruhé. Tribunál totiž v rozsudku ze dne 21. května 2015 zrušil dřívější rozhodnutí EUIPO, v němž bylo nesprávně dovozeno, že mezi kolidujícími ochrannými známkami neexistuje žádná podobnost. Tento rozsudek Tribunálu byl potvrzen usnesením Soudního dvora ze dne 17. února 2016

 

Zdroj: Tribunál Evropské unie.