oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Společnost adidas se může bránit proti zápisu dvou paralelních pruhů na botách jako ochranné známky Unie

publikováno: 03.03.2018

Existuje nebezpečí, že by přihlášené ochranné známky v projednávané věci neprávem těžily ze starší ochranné známky společnosti adidas tvořené třemi paralelními pruhy na botě

V letech 2009 a 2011 podala belgická společnost Shoe Branding Europe u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) přihlášky dvou ochranných známek Evropské unie (vyobrazení níže vlevo), z nichž jedna se týkala obuvi a druhá bezpečnostní a ochranné obuvi. 

Německá společnost adidas podala proti zápisu těchto ochranných známek námitky, přičemž uplatňovala mimo jiné jednu ze svých ochranných známek vyobrazenou níže vpravo:

 

Ochranné známky přihlášené k zápisu společností Shoe Branding Europe

Ochranná známka uplatněná společností adidas v námitkách proti přihláškám společnosti Shoe Branding Europe

 

Rozhodnutími z let 2015 a 2016 EUIPO vyhověl námitkám společnosti adidas a zápisy obou ochranných známek přihlášených společností Shoe Branding Europe zamítl. 

EUIPO měl zejména za to, že s ohledem na určitou podobnost kolidujících ochranných známek, totožnost nebo podobnost výrobků označených těmito ochrannými známkami, jakož i velmi dobré jméno starší ochranné známky společnosti adidas existuje nebezpečí, že si relevantní veřejnost vytvoří mezi kolidujícími ochrannými známkami spojitost a že užívání přihlášených ochranných známek bude neprávem těžit z dobrého jména ochranné známky společnosti adidas, aniž by k tomuto užívání existoval v daném případě řádný důvod.

Rozsudky Tribunál Evropské unie zamítl žaloby, které společnost Shoe Branding Europe podala proti dvěma zmíněným rozhodnutím EUIPO, a tato rozhodnutí tímto potvrdil. 

Podle Tribunálu se EUIPO nedopustil nesprávného posouzení tím, že měl zejména za to, že i) je pravděpodobné, že užívání přihlášených ochranných známek bude neprávem těžit z dobrého jména ochranné známky společnosti adidas, a že ii) společnost Shoe Branding Europe neprokázala existenci řádného důvodu k užívání přihlášených ochranných známek. 

Pokud jde o ochrannou známku přihlášenou společností Shoe Branding Europe v roce 2009 pro obuv, je třeba připomenout, že Tribunál rozhodoval v této věci již podruhé. Tribunál totiž v rozsudku ze dne 21. května 2015 zrušil dřívější rozhodnutí EUIPO, v němž bylo nesprávně dovozeno, že mezi kolidujícími ochrannými známkami neexistuje žádná podobnost. Tento rozsudek Tribunálu byl potvrzen usnesením Soudního dvora ze dne 17. února 2016

 

Zdroj: Tribunál Evropské unie.