oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Soudní dvůr EU: Smrtí pracovníka nezaniká jeho nárok na placenou dovolenou za kalendářní rok

publikováno: 16.06.2014

Unijní právo brání vnitrostátním právním předpisům nebo praxi, které v případě smrti pracovníka znemožňují finanční náhradu za nevybranou dovolenou za kalendářní rok.

Směrnice o úpravě pracovní doby stanoví, že každý pracovník má nárok na placenou dovolenou za kalendářní rok v trvání nejméně čtyř týdnů a že tuto dobu dovolené nelze nahradit finanční náhradou, s výjimkou případů ukončení pracovního poměru.

J. Bollacke pracoval v podniku K+K od 1. srpna 1998 do 19. listopadu 2010, kdy zemřel. Od roku 2009 byl vážně nemocen, a byl tedy v pracovní neschopnosti až do dne úmrtí. K tomuto dni J. Bollacke nashromáždil 140,5 dne nevybrané dovolené za kalendářní rok.

Vdova J. Bollackeho požádala společnost K+K o finanční náhradu odpovídající dovolené za kalendářní rok, kterou její manžel nevybral. Podnik tuto žádost odmítl, přičemž vyjádřil pochybnosti o tom, že finanční náhrada může být předmětem dědění.

Landesarbeitsgericht (odvolací soud pro věci pracovní, Německo), který se věcí zabývá, se táže Soudního dvora, zda unijní právo připouští vnitrostátní právní úpravu a praxi, podle nichž v případě, že pracovní poměr skončí smrtí pracovníka, nárok na dovolenou za kalendářní rok zanikne bez nároku na finanční náhradu za nevybranou dovolenou. Klade rovněž otázku, zda tento nárok závisí na tom, zda pracovník podal žádost ex ante.

V rozsudku z minulého týdne Soudní dvůr připomíná, že právo na placenou dovolenou za kalendářní rok je zásadou sociálního práva zvláštního významu a že nárok na dovolenou za kalendářní rok a nárok na proplacení této dovolené představují dvě stránky jediného nároku.

Soudní dvůr již rozhodl, že pokud pracovní poměr skončí, má každý pracovník nárok na náhradu, a to proto, aby bylo zabráněno situaci, kdy pracovník nebude moci nároku na dovolenou využít. Unijní právo nedovoluje vnitrostátním právním předpisům nebo praxi, aby na jejich základě bylo možné pracovníkovi při ukončení pracovního poměru neproplatit žádnou finanční náhradu, pokud nemohl z důvodu nemoci čerpat placenou dovolenou za kalendářní rok.         

Soudní dvůr zdůrazňuje, že výraz „placená dovolená za kalendářní rok“ znamená, že po dobu trvání dovolené za kalendářní rok musí být zachována odměna pracovníka.

Přiznání peněžité náhrady v případě, že pracovní poměr skončil v důsledku smrti pracovníka, zajišťuje užitečný účinek práva na dovolenou. Smrt pracovníka nesmí zpětně vést k úplné ztrátě nároku na placenou dovolenou za kalendářní rok.

Soudní dvůr tedy konstatoval, že unijní právo brání vnitrostátním právním předpisům nebo praxi, které v případě, že pracovní poměr skončí z důvodu smrti pracovníka, stanoví, že nárok na placenou dovolenou za kalendářní rok zaniká bez nároku na finanční náhradu za dosud nevybranou dovolenou.

Soudní dvůr dále prohlásil, že tato náhrada nezávisí na tom, zda dotyčná osoba učinila žádost ex ante.

Zdroj: Soudní dvůr Evropské unie, www.curia.europa.eu