oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Soudní dvůr EU: Označení potraviny nesmí uvádět spotřebitele v omyl tím, že vyvolává dojem, že je ve výrobku přítomna určitá složka, která v něm ve skutečnosti přítomna není

publikováno: 09.06.2015

Seznam složek nemusí být, a to i pokud je správný a úplný, s to dostatečnou měrou napravit mylný či nejednoznačný dojem, který vyplývá z takového označení.

Německá společnost Teekanne prodává ovocný čaj s názvem „Felix malinovo-vanilkové dobrodružství“. Na obalu se vyskytují zejména vyobrazení malin a květů vanilky, jakož i slova „ovocný čaj s přírodním aroma“, „ovocný čaj s přírodním aroma – příchuť malina-vanilka“ a „pouze přírodní složky“. Ovocný čaj ve skutečnosti neobsahuje přírodní složky z vanilky nebo malin ani z nich získané látky určené k aromatizaci. Seznam složek, který se nachází na boku obalu, uvádí: „Ibišek, jablko, listy sladké ostružiny, pomerančová kůra, šípek, přírodní látka určená k aromatizaci s příchutí vanilky, citrónová kůra, přírodní látka určená k aromatizaci s příchutí maliny, ostružiny, jahoda, borůvka, bez“.

Německý svaz ochrany spotřebitelů společnosti Teekanne vytýká, že prostřednictvím prvků na obalu uvedla spotřebitele v omyl, pokud jde o složení čaje. Spotřebitel totiž na základě těchto prvků očekává, že čaj obsahuje složky vanilky a malin, nebo přinejmenším z nich získané přírodní látky určené k aromatizaci. Svaz tedy navrhuje, aby se společnost Teekanne zdržela propagace čaje. Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr), který ve věci rozhodoval v posledním stupni, se táže Soudního dvora, zda může označení potraviny uvést spotřebitele v omyl, vyvolává-li dojem, že je ve výrobku přítomna určitá složka, která v něm ve skutečnosti přítomna není, což spotřebitel může zjistit pouze tak, že si přečte seznam složek.

Soudní dvůr rozsudkem připomíná, že unijní právo[1] vyžaduje, aby měl kupující informace, které jsou správné, nestranné a objektivní a neuvádějí ho v omyl, a aby označení potraviny nebylo klamavé. I když je pravda, že se od spotřebitele očekává, že si před nákupem výrobku přečte seznam složek, Soudní dvůr nevylučuje, že označení výrobku může uvést kupujícího v omyl, jsou-li některé prvky označení lživé, chybné, nejednoznačné, rozporuplné nebo nesrozumitelné.

Soudní dvůr upřesňuje, že v takovém případě nemusí být seznam složek, a to i pokud je správný a úplný, s to dostatečnou měrou napravit mylný či nejednoznačný dojem spotřebitele, který vyplývá z označení této potraviny. Pokud tedy označení potraviny vyvolává dojem, že je v ní přítomna složka, která v ní ve skutečnosti přítomna není (což vyplývá pouze ze seznamu složek), může takové označení uvést kupujícího v omyl, pokud jde o charakteristiky dané potraviny.

Vnitrostátní soud tedy bude muset na základě přezkumu rozličných prvků, které tvoří označení čaje, ověřit, zda může být průměrný, běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný spotřebitel uveden v omyl ohledně toho, zda jsou v tomto čaji přítomny složky malin a květu vanilky nebo látky určené k aromatizaci získané z těchto složek. Vnitrostátní soud bude muset v rámci tohoto přezkumu vzít v úvahu zejména použité výrazy a vyobrazení, jakož i umístění, velikost, barvu, druh písma, jazyk, větnou skladbu a členění různých prvků vyskytujících se na obalu ovocného čaje. 

Zdroj: Soudní dvůr EU[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy (Úř. věst. L 109, s. 29; Zvl. vyd. 15/05, s. 75), ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 ze dne 18. června 2009 (Úř. věst. L 188, s. 14).